i 20101213 165553 001
 

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 45, december 2017

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

▪ LI Leisure Investment investeert in Blue Water App
▪ Klinkende munt slaan uit natuur
▪ Inspiratiereis naar Alpine Pearls en andere innovaties
▪ Kansen voor CO2-neutrale wellness en recreatie
▪ SBIR: hoe staat het met het project Duurzame Trekkershut 8 jaar later?
▪ Event Gastvrij!: derde editie
LI Leisure Investment investeert in Blue Water App
Klinkende munt slaan uit natuur
Inspiratiereis naar Alpine Pearls en andere innovaties
Kansen voor CO2-neutrale wellness en recreatie
SBIR: hoe staat het met het project Duurzame Trekkershut 8 jaar later?
Event Gastvrij!: derde editie
***

LI Leisure Investment investeert in Blue Water App

Foto Samenwerking BWA en LI Waterapp HH

LI Leisure Investment en Blue Water App gaan de samenwerking aan

In oktober 2017 heeft de officiële ondertekening plaatsgevonden van de samenwerking tussen LI Leisure Investment (LI) en Blue Water App. LI wordt aandeelhouder van de app, die watersporters helpt bij het reserveren van een ligplaats bij een haven naar keuze.

CEO Christiaan Drent: 'Wij zijn erg blij met LI Leisure Investment. Het extra kapitaal geeft mij de kans de Blue Water App uit te laten groeien tot een begrip in Nederland en daarbuiten. Bovendien kan ik daardoor de techniek achter de app naar een nog hoger niveau tillen en bijvoorbeeld een onderdeel klantbeoordelingen toevoegen.'

Lees verder...

Meer informatie vindt u op de website van LI Leisure Investment.
Meer informatie over de Blue Water App vindt u op de website van Blue Warer App.

LeisureInvestmentNIEUWlogo kleur bij Waterapp HH
***

Klinkende munt slaan uit natuur

Dat blijkt onder andere uit de case Weerribben-Wieden. Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving immers de vruchten plukken van al dit natuurlijk kapitaal, denk aan waterzuivering, koolstofopslag, beleving en biomassa.

weerribben1 MB
Weerribben2 MB

Ondanks hun waardevolle karakter zijn de meeste van die baten gratis, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Zo hoeven we niet te betalen voor de waterzuiverende functie van natuurgebieden, maar we plukken er wel de vruchten van als we het water uit de kraan drinken. Dat betekent dat financiering van natuurbehoud, teneinde de levering van ecosysteemdiensten in het gebied in stand te houden, op een andere manier tot stand moet komen. Voorheen was dit de taak van de overheid, maar tijden zijn veranderd. Er wordt door natuurbeschermers inmiddels volop gezocht naar andere ‘groene verdienmodellen’ waarmee natuurbehoud gefinancierd kan worden.

Lees verder...

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de WUR-projectleider Martijn van der Heide of lees het artikel in Tijdschrift Milieu.

***

Inspiratiereis naar Alpine Pearls en andere innovaties

In 2018 organiseert STIRR weer een inspiratiereis voor ondernemers en beleidsmakers in de toeristische sector. Het doel van deze reis is inzichten op doen over innovatieve aanpakken die helpen om groei en groen dichter bij elkaar te brengen. Dit keer gaat de reis onder meer naar de ‘Alpine Pearls’. Dit is een internationaal netwerk van inmiddels 25 gemeenten in het gehele Alpengebied. Samen dragen ze bij aan het verhogen van omgevingskwaliteit door duurzame mobiliteit en toeristisch aanbod te organiseren en verder te ontwikkelen.

Alpine Pearls TE

STIRR werkt momenteel aan een aantrekkelijk programma. We gaan op bezoek bij inspirerende ondernemers en andere organisaties die een impuls geven aan economische groei, omgevingskwaliteit en een aantrekkelijk toeristisch aanbod. Hier kunnen we mogelijk waardevolle lessen leren die we toe kunnen passen in Nederland. De reis zal hoogstwaarschijnlijk in juni 2018 plaatsvinden.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de reis en wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Tanja Emonts.

***

Kansen voor CO2-neutrale wellness en recreatie

Multinationals, grote industrieën, vastgoedontwikkelaars, overal zijn er voorbeelden te vinden van CO2-neutrale gebouwen. Waarom zou dat in de wellness en recreatiesector niet ook kunnen? Met dit startpunt is STIRR samen met Energy Matters begonnen om een punt op de horizon te schetsen: de energieproducerende wellness. Het doel van deze studie is om in kaart te brengen hoe ver je kunt komen met energiebesparing en verduurzaming.

Zonnepanelen HH

Zonnepanelen met nieuw dessin OF DESIGN?

Met de nieuwbouw van Thermen Bussloo in Wijchen deed zich een kans voor om een concrete casus door te rekenen. Samen met de betrokken projectleider is een uitgebreide doorlichting gemaakt van de energiehuishouding en is er een nieuw energieconcept geformuleerd. Dit is in de basisvariant al 40% zuiniger dan bestaande wellnesscomplexen. Daarnaast blijkt ook dat er diverse duurzame bronnen tegen gelijke of lagere kosten aan dit complex kunnen worden verbonden. Dezelfde oplossingsrichtingen zijn ook toepasbaar voor bestaande wellness- of recreatieparken.

Er liggen dus mooie kansen voor een CO2-neutrale recreatiesector. Een overzicht van de mogelijkheden, kansen en lessons learned wordt binnenkort gepubliceerd. Meer informatie volgt.

Als u er zeker van wilt zijn dat u niets mist over dit onderwerp, stuur dan een mail aan info@recreatieenruimte.nl. Dan houden we u op de hoogte.

***

Small Business Innovation Research (SBIR): hoe staat het met het project Duurzame Trekkershut 8 jaar later?

In de vorige nieuwsbrief besteedden we aandacht aan het SBIR-project Buitengoed Panoven. In deze nieuwsbrief kijken we terug op de ontwikkeling van het project Duurzame Trekkershut. Wat is er de afgelopen acht jaar allemaal gebeurd?

Trek-in Beerze Bulten1 MB

Trek-in Beerze Bulten

Duurzame trekkershut
Duurzame Trekkershut was één van de 40 projecten waarvoor een idee was ingediend en één van de drie projecten die uiteindelijk een bijdrage uit de SBIR-regeling heeft gekregen voor verdere ontwikkeling.
De Trek-in is de duurzame Trekkershut: een verantwoorde en luxe kampeergelegenheid in een bijzonder strak design. De Trek-in is onderdeel van het netwerk van Trekkershutten. De hut is per nacht te boeken en geschikt voor vier tot zes personen. Ze staan op negen locaties in Nederland. Afhankelijk van de locatie is er met betrekking tot de gedane investering een terugverdientijd van rond de vier jaar.

De Trek-in is licht, ruim en bestaat uit duurzame materialen en materialen afkomstig uit sloopprojecten. Elke Trek-in is voorzien van een certificaat waarin wordt aangegeven wat de herkomst is van de gebruikte materialen. Overnachten in dit duurzame huisje is niet alleen goed voor je ecologische voetafdruk (ecological footprint), maar het is ook een bijzondere ervaring. Door de grote ramen aan de voor- en achterzijde is de natuur heel dichtbij. Tegelijkertijd zorgt het warme hout voor een gevoel van geborgenheid.

Het SBIR-project heeft er niet alleen voor gezorgd dat er een uitvoerbaar nieuw concept voor trekkershutten is ontwikkeld, maar ook dat de betrokken organisaties, zijnde stichting Natuurkampeerterreinen en Stichting Trekkershutten, samen zijn gegaan in de Stichting de Groene Koepel. Dit heeft voor de Groene Koepel geleid tot een sterke uitbreiding van haar netwerk en zo is zij serieuze speler geworden in het veld van recreatie, innovatie en natuur.

Lees verder...

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Groene Koepel, algemene website of de pagina over de Trek-in.

Trek-in Camping Vreehorst Winterswijk MB

Trek-in op Camping Vreehorst in Winterswijk

***

Event Gastvrij!: derde editie

Bedankje GN HH

Op 12 oktober 2017 organiseerden Museum Kröller Müller, Leisurelands, Molecaten, Thermen Bussloo en Gastvrij Nederland voor de derde keer het event Gastvrij!. Vinden, verrassen, verbinden, waarin het elkaar ontmoeten centraal staat. Locatie was, zoals ook in voorgaande jaren, het museum Kröller Müller op de Hoge Veluwe. De talrijke aanwezigen werden vanuit de regio welkom geheten door Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland. Gastspreker was toekomstverkenner Peter van der Wel, die een inspirerend en tegelijk humoristisch betoog hield.

Positie gastvrijheidssector
Derde inleider was Kees van Wijk, voorzitter van Gastvrij Nederland. Hij ging in op het regeerakkoord, waarin hij de aandacht mist voor de positie van de gastvrijheidssector, wat toch één van de belangrijkste groeisectoren van de Nederlandse economie is. 'Een gemiste kans,' aldus Van Wijk. 'De komende jaren zal het aantal buitenlandse toeristen dat Nederland bezoekt naar verwachting groeien met 7 tot 8 miljoen bezoekers. Dat heeft gevolgen voor de mobiliteit en het gebruik van de infrastructuur. Tot op heden wordt daar in de planontwikkeling geen rekening mee gehouden.' De omzet van de gastvrijheidssector bedraagt momenteel een kleine 76 miljard aan bestedingen. De sector is goed voor ruim 641.000 banen, ofwel 6,4% van het totaal aantal banen in ons land.

Na de inleidingen was er uitgebreid tijd voor een praatje, een hapje en een drankje. Algemene conclusie is dat dit event zich ontwikkelt tot een toonaangevende jaarlijkse bijeenkomst voor de sector. Chapeau voor de initiatiefnemers dus. Op naar de vierde editie op de tweede donderdag in oktober 2018.

***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers uit de gastvrijheidssector.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vier à vijf keer per jaar uit.

***
 
 
Powered by Mad Mimi®A GoDaddy® company