Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 34, april 2015 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: ▪ GreenNest Park & World Food Pavilion A

   
i 20101213 165553 001

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 34, april 2015

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

GreenNest Park & World Food Pavilion Amsterdam
KrugerparkNL: Businesscases?
Green Deal voor Landschapspark Bergsche Heide
Apeldoorn groene Koninklijke landstad van de Veluwe?
Kennismakings- en handelsmissie naar Polen
Save the date: 9 oktober, congres Natuurlijk Ondernemen
Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie
Convenant Overheid – Toeristische Sector Veluwe

***

GreenNest Park & World Food Pavilion Amsterdam

Eerder hebt u kunnen lezen over de plannen voor een GreenNest Experience & Hotel, dat gaat verrijzen aan de A9 naast IKEA Amsterdam. In GreenNest ruik, zie, voel en hoor je groen aan de rand van de stad. Met al je zintuigen beleef je de weldadige pracht en kracht van bloemen en planten in zes biotopen. Bovendien kun je er ook nog eens op een heel bijzondere manier overnachten.
De gemeente Amsterdam is nog steeds enthousiast over het idee en inmiddels zijn ook een keten van restaurants en een hoteleigenaar als mogelijke exploitanten bij het project betrokken. In een brochure is samengevat wat we willen bereiken. Deze kunt u hier downloaden

foto1

Locatie GreenNest, aan de A9 bij Amsterdam

De realisatie van GreenNest Experience & Hotel zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Daarom is besloten om, vooruitlopend op de bouw, een tijdelijk GreenNest Park & World Pavilion te ontwikkelen. Dit paviljoen zal nog in 2015 gereed zijn. Ook hierin zal de wereld van groen versmelten met de gastvrijheidssector. Maar bovendien wordt de wijk betrokken. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van het restaurant. Dat wordt zo ingericht dat er plek is voor pakweg 10 keukens, die allemaal tapas-achtige gerechten maken. Die keukens kunnen dan bemenst worden met koks uit de directe omgeving. Verder zal geprobeerd worden het paviljoen zodanig vorm te geven dat de diverse onderdelen of hergebruikt kunnen worden in het definitieve ontwerp, of een plek kunnen vinden in de wijk. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan bomen in mobiele bakken die eerst de tuin van het paviljoen opsieren en later de wijk ingereden worden. Het tijdelijke paviljoen vormt zodoende een logische opstap naar het latere Experience & Hotel en zorgt ervoor dat de plek al ruim voor de opening ervan bekend en geliefd is. Placemaking wordt dat wel genoemd.

foto2

In GreenNest ruik, zie, voel en hoor je het groen

GreenNest is gestart als een samenwerking van SIGN (de innovatieclub van en voor tuinders), InnovatieNetwerk, gemeente Amsterdam en STIRR. Inmiddels hebben zich meer organisaties aangesloten. Neem voor meer informatie contact op met Hans Hillebrand.

***

KrugerparkNL: Businesscases?

In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat Terra Incognita en Verheijden Concepten in opdracht van InnovatieNetwerk en STIRR gekeken hebben of ook in Kempen-Broek met verblijfsrecreatie substantieel middelen voor natuurbeheer gegenereerd kunnen worden. Kempen-Broek ligt op de grens van Limburg en Brabant. We hebben toen ook al de belangrijkste conclusie verklapt, namelijk dat dit nog niet het geval is. Dit komt omdat het gebied te veel door infrastructuur wordt doorsneden en ook nog te weinig identiteit heeft. Het volledige rapport kunt u hier lezen.
Voor de Oostvaardersplassen kwam eerder juist naar boven dat met Krugerpark-achtige verblijfsrecreatie flink geld voor natuurbeheer verdiend kan worden. Het rapport over laatstgenoemd gebied vindt u hier.

foto1

Beleving van de wildernis

 
foto2

De schoonheid van de natuur

De vraag is nu hoe verder te gaan. De eerste gedachte was het concept KrugerparkNL uit te werken voor een derde regio, die zich qua kenmerken bevindt tussen Oostvaardersplassen en Kempen-Broek. Dat idee hebben we voorlopig laten varen, vooral omdat er signalen zijn van zowel ondernemers als natuurorganisaties dat zij liever zien dat we een business case gaan opstellen voor een of twee regio’s waar het concept kansrijk wordt geacht. Dat zou natuurlijk ook voor ons veel aantrekkelijker zijn, maar of het zover komt is nu nog niet bekend.
Wordt vervolgd dus.

***

Green Deal voor Landschapspark Bergsche Heide

Op donderdag 12 maart 2015 is een Green Deal ondertekend voor Landschapspark Bergsche Heide. Doel van de deal is het gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkelingen en het oplossen van knelpunten die daarbij optreden. De Green Deal is ondertekend door de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, Provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, gemeente Bergen op Zoom, stichting Brabants Landschap en holding Bergsche Heide. STIRR heeft een ondersteunende rol gespeeld bij het tot stand brengen van deze Green Deal.

Kaart Masterplan Bergsche Heide Eindconcept fasering 2
Bergsche Heide foto  s zomer 20126

Landschapspark Bergsche Heide

 
Bergsche Heide foto  s zomer 2012
Bergsche Heide foto  s zomer 20121

Foto's: Holding Bergsche Heide

 
Bergsche Heide foto  s zomer 20124

Landschapspark Bergsche Heide ligt in de gemeente Bergen op Zoom, tussen de A4 en de A58. Het ongeveer 500 ha grote gebied heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Het proces om die extra kwaliteit te realiseren wordt ingericht als een “living lab”. Daaronder wordt verstaan een fysieke omgeving waarin al doende wordt geleerd. De activiteiten en hun effecten kunnen door overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten gebruikt worden voor monitoring en het opbouwen van expertise.

De Green Deal voor Landschapspark Bergsche Heide is een initiatief van de holding Bergsche Heide: (een groep samenwerkende ondernemers). In de deal zijn diverse toezeggingen opgenomen, waaronder het delen van kennis, procesbegeleiding, kwaliteitsbewaking en het zoeken naar financieringsmogelijkheden. Daarnaast wordt vanuit een positieve grondhouding meegewerkt aan het eventueel wijzigen van het bestemmingsplan en het bewaken en ontwikkelen van het watersysteem en de natuurkwaliteit. Op de website van STIRR vindt u de presentatie die tijdens de 9e Academische Werkplaats werd gegeven over het landschapspark.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de woordvoerder van de holding Bergsche Heide.

***

Apeldoorn groene Koninklijke landstad van de Veluwe?

Op 6 maart j.l. kwam een diverse groep van zo’n 25 personen bijeen in Apeldoorn voor alweer de 13e academische werkplaats. Het thema dat centraal stond was: ‘welke unieke kwaliteiten van het buitengebied kunnen het concept toeristisch toplandschap laden en wat is er aanvullend nodig om te komen tot een productieve toekomstvisie’.
De sessie resulteerde in een aantal aanbevelingen. Om tot een productieve toekomstvisie te komen moet Apeldoorn kijken naar wat de toeristische sector nodig heeft om aan de slag te gaan en dat faciliteren. Dit is een dynamisch proces. De productiviteit moet komen van het buitengebied. Het is dus zaak om de kwaliteiten van de regio (Veluwe) naar binnen te trekken (bijv. door een buitenstad met veel groen te creëren), maar wel te focussen op een eigen doelgroep. Dat kan door je te richten op mensen die in een groene stad willen overnachten om bijvoorbeeld overdag te gaan fietsen en 's avonds naar het theater te gaan. De rol van de overheid is om open het proces in te gaan, de energie op te zoeken en daaromheen een netwerk te bouwen.

20150306 134153

Deelnemers academische werkplaats Apeldoorn

20150306 134232

Aandachtig publiek

Gastheer Roelof de Graaf heeft nieuwe inzichten gekregen en wil aandacht besteden aan de positionering van Apeldoorn in relatie tot de Veluwe: “Moet Apeldoorn leunen op de Veluwe of op eigen benen staan?” Een interessante vraag die de gemeente wil voorleggen aan ondernemers en het onderwijsveld. Het verslag en de presentaties vindt u hier. Er is ook een blog gemaakt over deze bijeenkomst.

Dit was de laatste academische werkplaats die vanuit het legaat van het Kenniscentrum Recreatie kon worden gefinancierd. Gastregio’s vinden de werkplaatsen waar verschillende soorten know-how samenkomen een waardevol middel dat frisse inzichten biedt. Om deze reden stellen STIRR en Telos momenteel een voorstel op waarbij niet alleen aandacht is voor evaluatie van de verschillende werkplaatsen, maar waarin ook wordt gekeken naar mogelijkheden om deze academische werkplaatsen voort te zetten.

***

Kennismakings- en handelsmissie naar Polen

Polen is een van de weinige Europese landen die ondanks de crisis in afgelopen jaren gezonde economische groeicijfers heeft laten zien. Sinds de val van het communistisch systeem maakt het land dan ook een opmerkelijke transformatie door. Inmiddels voorzien van alle basis consumptiegoederen, richt een groeiende middenklasse haar focus op andere kwaliteitsaspecten van het leven: goed onderwijs, hoogwaardige gezondheidszorg en aantrekkelijke vrijetijdsbesteding. “De vrijetijdssector is nog nauwelijks ontwikkeld, terwijl de Poolse bevolking hier wel behoefte aan heeft en ook bereid is om voor vrijetijdsvoorzieningen te betalen. Polen is daarmee een interessant land geworden voor ondernemers uit de recreatiesector, op zoek naar nieuwe markten”, aldus Erik Droogh directeur van Leisurelands (voorheen RGV) en initiator van de reis.

Krakow Valley Golf   Country Club
 
Wieliczka-zoutmijnen

Om deze reden organiseren STIRR en RDH Architekci Urbaniści in september 2015 een kennismakings- en handelsmissie naar Polen voor vernieuwende ondernemers uit het recreatief bedrijfsleven, bestuurders van overheden en maatschappelijke organisaties met een open oog voor nieuwe markten en ontwikkelingen.

Energyland Zator

Naast een bezoek aan interessante steden als Kraków en Katowice, gaat de reis langs een aantal oude en nieuwe toeristische attracties. Tijdens de reis ontmoeten de deelnemers naast Poolse ondernemers ook ervaren Nederlandse ondernemers die in Polen werkzaam zijn. Via hen kunnen zij uit de eerste hand horen wat het betekent om in Polen zaken te doen. Droogh: “Polen telt 38 miljoen inwoners. De Poolse mentaliteit sluit aan bij de Nederlandse, bovendien is Engels de tweede taal en het economische en politieke klimaat stabiel, in tegenstelling tot andere voormalige Oostbloklanden. Dit maakt Polen een aantrekkelijk land om nader te verkennen voor Nederlandse ondernemers”.

Neem voor meer informatie contact op met Hans Hillebrand.

***

Save the date: 9 oktober, congres Natuurlijk Ondernemen

Op vrijdag 9 oktober 2015, de Dag van de Duurzaamheid, organiseert Stichting De Groene Koepel , in samenwerking met STIRR, het congres Natuurlijk Ondernemen in (verblijfs)recreatie. Plaats van handeling: Fort Voordorp te Groenekan in de provincie Utrecht. Het belooft een spetterende dag te worden waarop we met zijn allen op zoek gaan naar antwoorden op de vraag hoe je komt tot duurzame dag- en verblijfsrecreatie in de natuur. Het programma start met een korte film, waarin prominente personen hun mening geven.

Daarna zijn er drie rondes met parallelle sessies waarin boeiende cases aan bod komen die ingaan op vragen als
* Kan verblijfsrecreatie in de natuur positief uitpakken voor natuur?
* Hoe verleid je ondernemers tot investeren met oog voor kwaliteit?,
* Hoe creëer je als ondernemer ruimte om te ondernemen?
* Wat kunnen we leren van andere sectoren?

Afgesloten wordt met een ongetwijfeld inspirerend verhaal van transitie- en duurzaamheidsgoeroe professor Jan Rotmans.

congres

Het congres is interessant voor recreatieondernemers, terreinbeherende organisaties, natuureducatie organisaties, beleidsmakers, belangenorganisaties uit de recreatiesector en onderwijsinstellingen.

Wilt u zeker weten dat u niets mist? Meld u dan aan voor de mailinglist van het congres door een mail te sturen naar congres@degroenekoepel.nl.
Reserveer in elk geval vast 9 oktober 2015 in uw agenda! Nadere informatie over het programma en hoe u zich kunt aanmelden volgt binnenkort.

***

Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie

Voor de vrijetijdsector in Gelderland is € 5,5 miljoen beschikbaar in het Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie (FGV). De investeringen uit het fonds dragen bij aan het behoud en waar mogelijk de vergroting van het marktaandeel van Gelderland op de vakantiemarkt. Het fonds is bedoeld voor startende of bestaande ondernemingen in de vrijetijdseconomie (waaronder de dag- en verblijfsrecreatie) die een bovenregionale uitstraling hebben. Het Fonds beoogt risicodragende participatie of een (achtergestelde) lening met een omvang van minimaal € 100.000 en maximaal € 2.500.000, tegen marktconforme condities, met een looptijd van maximaal 10 jaar.

Van de benodigde investering kan maximaal 50% via het Fonds gefinancierd worden. Dit betekent in de praktijk dat de ondernemer altijd aanvullende financiering elders geregeld moet hebben middels een reguliere bank, eigen vermogen of nieuwe financieringsconstructies zoals LI Leisure Investment, Crowdfunding ed.

Kijk voor meer informatie op de website van PPM Oost of neem contact op met Sylvia Kortenraij, sectormanager, telefoonnummer: 06 28909191.

***

Convenant Overheid – Toeristische Sector Veluwe

Apeldoorn1.bmp

Eind 2013 is een convenant tussen overheden en toeristische sector Veluwe afgesloten door provincie, 21 gemeenten op de Veluwe en het toeristisch bedrijfsleven middels Recron, Koninklijke Horeca Nederland en de Veluwse Attracties. De ondertekenaars hebben zich tot doel gesteld door samenwerking te komen tot een gezonde en duurzame ontwikkeling van de vrijetijdseconomie op de Veluwe. Dit via het realiseren van kansrijke toeristisch-recreatieve projecten. U kunt het actieplan hier lezen.

In het verlengde van het convenant is een werkplan opgesteld rond twee specifieke thema’s zijnde Innovatie en Ruimtelijke Ordening. Op deze twee thema’s zijn deelprojecten benoemd met daarbij de noodzakelijk betrokkenen en aansluitende activiteiten. Dit resulteert in het volgend overzicht van deelprojecten met hierbij de organisatie de het project zal trekken.

Innovatie

Productontwikkeling: Recron
Acquisiteam van gemeenten, Recron en provincie: gemeente Barneveld
Cultuur en Toerisme: gemeente Apeldoorn
Natuurterreinen en toeristische activiteiten: Staatsbosbeheer
Kennisbank Toerisme Veluwe: provincie Gelderland
Financiering projecten: gemeente Barneveld

Ruimtelijke Ordening

Ontwikkelruimte: gemeenten Barneveld, Ede en Putten
Eén-loket-functie: werkgroep Convenant
Reconstructie/Sanering: regio Noord-Veluwe
Natuur en Recreatie: Werkgroep convenant

Actieplan cartoon.bmp

© Cartoon: Kolkman/ ComicHouse.nl

Voor de deelprojecten onder het thema Innovatie zijn specifieke personen tot trekkers benoemd. Onder het thema Ruimtelijke Ordening is er meer sprake van een groep mensen die trekker is. Wanneer een ondernemer op de Veluwe iets wil met betrekking tot een van de deelprojecten, bevelen we hem aan om contact op te nemen met de desbetreffende trekker. Wanneer het specifiek gaat om Ruimtelijke Ordening kunt u contact opnemen met Philip van Evert, telefoonnummer 06-53211619. Hij is door de provincie aangesteld als RO-consulent verbonden aan het Convenant.

Op de website van de provincie Gelderland vindt u meer informatie over het Convenant.
U kunt ook contact opnemen met Marien Borgstein, telefoonnummer: 06-51563743.

***
BH3

Foto's: Landschapspark

 
BH1

Bergsche Heide

***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers en wordt via projecten mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. STIRR is strategisch partner van InnovatieNetwerk.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

***
1px