i 20101213 165553 001
 

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 43, juni 2017

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

▪ Stadlandgoed: nieuwe relaties tussen stad en platteland
▪ Landgoed De Groene Kamer zet volgende stap richting realisatie
▪ WaterWonderLand
▪ Waterdriehoek
▪ Green Deal Netwerkbijeenkomst
▪ Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2017: presentatie 'Geen Groei Zonder Groen'
▪ GreenLine Overijssel
Stadlandgoed: nieuwe relaties tussen stad en platteland
Landgoed De Groene Kamer zet volgende stap richting realisatie
WaterWonderLand
Waterdriehoek
Green Deal Netwerkbijeenkomst
Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2017: presentatie 'Geen Groei Zonder Groen'
GreenLine Overijssel
***

Stadlandgoed: nieuwe relaties tussen stad en platteland

ScreenHunter 829 Jun. 07 13.15

'Stadlandgoed: nieuwe relaties tussen stad en platteland', dat is de titel van een essay dat Dirk Sijmons, voormalig Rijksadviseur voor het Landschap, heeft opgesteld. Hij schrijft dat passief kijken naar de op gang zijnde ontwikkelingen kansen om zeep helpt om de duurzaamheidstransities met succes te bekronen. Dat geldt zowel voor de stad als voor het landelijk gebied. Even verderop schrijft hij: “Ik betrek de volgende stelling in het essay: in Nederland zijn we, door onze ligging in de Noordwest-Europese Delta, door de specifieke ruimtelijke geschiedenis én door de sterke band met ons landschap nog in de positie om deze ontwikkelingen ten goede te keren. Dar kan door een rood-groen-blauwe symbiose te bouwen in de vorm van een vitaal Stadslandschap.” Met andere woorden: als we niet vol energie gaan werken aan de relatie tussen stad en platteland gaat het helemaal verkeerd. Maar als we het slim aanpakken dan kunnen we er echt wat moois van maken.

Stadlandgoed - pagina 1 en 11 Pagina 2

Het essay is geschreven op verzoek van het platform Renaissance van het Platteland. Dit samenwerkingsverband van partijen maakt zich zorgen over de (slechte) verbinding die er momenteel bestaat tussen stad en platteland, maar ziet ook kansen om daar veel slimmer mee om te gaan. Het platform wil regio's inspireren, overheden prikkelen en waar mogelijk ontwikkelingen een duwtje in een perspectiefrijkere richting geven. In het platform hebben naast STIRR zitting Leisurelands, Brabants Particulier Grondbezit, ZLTO, Has Den Bosch, Federatie Particulier Grondbezit en Innocity.
U kunt het essay van Sijmons hier vinden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hans.Hillebrand.

***

Landgoed De Groene Kamer zet volgende stap richting realisatie

bij Landgoed DGK MB

wethouder Mario Jacobs en Initiatiefnemer Gerard Berkelmans bezegelen met een handdruk de gemaakte afspraken

Op 20 april 2017 vond in De Groene Muze een speciale bijeenkomst plaats. Genodigden werden bijgepraat over de plannen rondom het landgoed De Groene Kamer, het plan van aanpak en de beoogde uitrol. Wethouder Mario Jacobs (Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Tilburg) vertelde enthousiast over de inpassing van het concept in Stadsbos013 en de betrokkenheid en ondersteunende rol van de gemeente bij deze unieke ontwikkeling voor Tilburg. In juni 2017 wordt de anterieure overeenkomst met de gemeente Tilburg ondertekend en kan gestart worden met het bestemmingsplantraject. In 2018 start de bouw van De Groene Kamer. Het is de ambitie om in 2019 de eerste fase van het Landgoed te openen voor publiek. Zoals de wethouder het al zei: “Landgoed De Groene Kamer: het gaat er gewoon komen!”

Naast de enthousiaste woorden van wethouder Mario Jacobs waren er ook inspirerende pitches van diverse ondernemers: Bob Hutten (Hutten Catering en De Verspillingsfabriek), Thijs van Banning (Landmarkt), Joep Langen (Koeckebackers), Gerard van Binsbergen (Bever) en Peter Paul Kleinbussink (Intratuin).

STIRR is in de beginfase betrokken geweest bij dit project. Kijk hier voor meer informatie.

***

WaterWonderLand

Het Verhaal van Nederland, verteld op de Nieuwe Afsluitdijk?

Waterwonderland2bw

“Het is 2025, de klimaatcrisis is op zijn hoogtepunt. Niemand lijkt nog een oplossing te zien. Dan verwijst een expert naar Nederland. Dijken en dammen, droogmakerijen, polders en gemalen vormen de bouwstenen van dat land. Nederlanders weten hoe je overstromingen voorkomt, zoet water borgt en nieuw, vruchtbaar land creëert. “

Hopelijk kan de toerist het Verhaal van Nederland binnenkort ervaren en beleven. De Molens van Kinderdijk, de Afsluitdijk en de Zeeuwse Delta zijn weliswaar wereldberoemd, maar trekken lang niet zoveel bezoekers als andere grote werken en natuurgebieden. Op dit moment wordt op de Nieuwe Afsluitdijk voor honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in veiligheid, ecologie en energie. Een goede aanleiding voor STIRR en voormalig InnovatieNetwerk een plan te (laten) maken voor een nieuw natuurbelevingspark. Lees verder...

U vindt hier de brochure.

waterwonderland3bw
Waterwonderland1bew
***

Waterdriehoek

Het is goed om te zien dat veel regionale partijen actief zijn met tal van ambities, projecten en initiatieven om de vrijetijdssector te versterken. Helaas gebeurt dit nog te vaak op een ongecoördineerde manier. Het gevolg: versnippering van inzet en middelen. Slim samenwerken is dan ook het devies. En dat dat kan, wordt bewezen in ‘de Waterdriehoek’.

Een regio waar de afgelopen jaren, via een publiek-privaat investeringsprogramma miljoenen zijn geïnvesteerd in de vrijetijdssector en waar nog vele mooie plannen klaar liggen. Lees verder...

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Rob Berkers, of bel naar 06-36165934.

Molens kinderdijk

Molens van Kinderdijk

***

Green Deal Netwerkbijeenkomst

Op 30 mei 2017 vond op initiatief van het Rijk een Green Deal Netwerkbijeenkomst plaats.Tijdens de bijeenkomst werden de successen gevierd die de afgelopen jaren zijn bereikt. Aan het meest succesvolle project werd de Green Deal Award uitgereikt en tijdens werksessies was er ruimte om elkaar te inspireren, informeren en om van elkaar te leren. In de subsessie ‘kracht en uitdaging van samenwerking’ vertelde STIRR over de lessen en ervaringen met samenwerken in de Green Deals Natuur & Recreatie. Lees verder...

Menukaart RB
***

Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2017: presentatie 'Geen Groei Zonder Groen'

What's Next in de toeristisch-recreatieve sector? Op het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2017 stond er een tsunami aan trends en ontwikkelingen op het programma. Ontwikkelingen die de branche in toenemende mate overspoelen.
Vijf toonaangevende hogescholen op gebied van Toerisme en Vrijetijd blikten vooruit op de toekomst. Naast de verhalen van boeiende sprekers kon in verschillende verdiepende sessies geluisterd worden naar experts van NHTV, Inholland, Saxion, Stenden en HZ over dé oplossingen voor uitdagingen van morgen. Er was volop ruimte om ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen. Lees verder...

Wilt u ook een presentatie rondom 'Groei en Groen' of over de 'Green Deal-aanpak' binnen uw bedrijf of organisatie? Neem dan contact op met Marien Borgstein, tel: 06-29513438 of met Rob Berkers, tel: 06-36165934.
.

***

GreenLine Overijssel

Sinds enkele jaren ontwikkelt het NBTC verhaallijnen (‘metrolijnen’) om mensen te verleiden om de gebaande paden te verlaten. Het maakt hun beleving rijker en het versterkt het regionale verdienvermogen. Tegelijkertijd worden hierdoor de hotspots ontlast. In Overijssel werkt een groot aantal partijen samen aan een concept dat hierop geïnspireerd is: de GreenLine Overijssel. Dit is een lijn waarin de omgevingskwaliteit van Overijssel centraal staat. Onlangs vond een werkatelier plaats om meer invulling te geven aan het concept. STIRR was gevraagd hierbij input te leveren voor de belangrijke vraag: hoe kunnen ondernemers verbonden worden aan de GreenLine? Lees verder...

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rob Berkers of bel naar 06-36165934.

***

Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte wenst u een mooie en succesvolle zomer!

***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers uit de gastvrijheidssector.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

***
 
 
Powered by Mad Mimi®A GoDaddy® company