Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 41, oktober 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: ▪ Tweede editie branche-event Gastvrij

   
i 20101213 165553 001

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 41, oktober 2016

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Tweede editie branche-event Gastvrij!
Lezersenqûete
Haalbaarheidsstudie ‘UiterWaardenRecreatie’ Salmsteke nadert afronding
Plannen voor een tijdelijk Krugerpark
Green Deals: pilots verdienen navolging
Nationale parken van Wereldklasse
Landgoed de Groene Kamer - het gas erop!

***

Tweede editie branche-event Gastvrij!

Op donderdag 13 oktober jl. kwam de nationale gastvrijheidssector bijeen tijdens een bijzondere netwerkbijeenkomst in het Kröller Müller Museum in Park De Hoge Veluwe. Deze tweede editie van de netwerkbijeenkomst werd goed bezocht door topondernemers en topbestuurders en werd georganiseerd door Gastvrij Nederland, Kröller Müller, Leisurelands, Molecaten en Thermen Bussloo. Ook STIRR was van de partij. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de toekomst van de gastvrijheidssector. Lees verder...

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hans Hillebrand, telefoonnummer 06 31 93 28 84.

2016.061 Gastvrij    044

vlnr: Fabian Dolman, Thermen Bussloo; Erik Droogh, Leisurelands; Lies Boelwijk, Kröller Müller; Tim Slager, Molecaten; Kees van Wijk, Gastvrij Nederland

2016.061 Gastvrij    367
***

Lezersenqûete

Om de Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte nog beter af te stemmen op uw wensen, houden wij een kleine enquête. Het invullen ervan kost nog geen 5 minuten van uw tijd. We stellen het dan ook erg op prijs als u de moeite wilt nemen deze korte vragenlijst in te vullen. De enqûete is anoniem.

U vindt de vragenlijst hier.
Mocht u problemen hebben bij het invullen neem dan contact op met Alie Engelsman.

In de volgende Nieuwsbrief berichten wij u over de resultaten.

***

Haalbaarheidsstudie ‘UiterWaardenRecreatie’ Salmsteke nadert afronding

Het concept UiterWaardenRecreatie, dat in de Green Deal Recreatie in de uiterwaarden is ontwikkeld door STIRR en voormalig InnovatieNetwerk, kent een vervolg in recreatiegebied Salmsteke aan de Lek. Het concept behelst een integrale aanpak van het gebied waarbij meer waterveiligheid c.q. –kwaliteit, een plus voor natuur, en recreatief ondernemerschap als economische drager worden nagestreefd. De ambitie is dat iedereen er veilig kan zwemmen en varen, iets kan eten en drinken, kan sporten en kan zonnen in een goed bereikbaar en mooi gebied. Binnenkort worden de resultaten van de haalbaarheidsstudie bekend. Lees verder...

IMG 6166
IMG 3353
***

Plannen voor een tijdelijk Krugerpark

Het concept KrugerparkNL gaat over overnachten in ‘wilde natuur’ en over inkomsten die dit oplevert voor versterking van die natuur. Het afgelopen jaar is, mede op verzoek van STIRR en samen met gebiedspartners, onderzocht of een tijdelijke variant mogelijk is in de Oostvaardersplassen. Gesprekken met acht geïnteresseerde ondernemers leverden een helder beeld op van de mogelijkheden volgens de markt. Daarnaast zijn de kwaliteiten van het landschap onderzocht. Dit gaf inzicht in kansrijke locaties voor een pilot tijdelijke verblijfsrecreatie. Lees verder...

Een artikel van
Frank Stroeken, Terra Incognita
Han Verheijden, Verheijden Concepten

Zie ook het document Nachten in de natuur.

Krugerpark1 HH
Krugerpark2 HH
***

Green Deals: pilots verdienen navolging

Drie jaar lang heeft STIRR zes Green Deal-pilotprojecten begeleid en gemonitord. Het ging om projecten waarbij recreatieondernemers samen met anderen werkten aan groen en groei. De ervaringen met de Green Deal-aanpak zijn positief en deze aanpak verdient dan ook navolging. STIRR zet zich hier graag voor in. Zo vertelden we onlangs op een bijeenkomst van provincieambtenaren waarom Green Deals voor hen interessant kunnen zijn. Wilt u weten of een Green Deal ook voor uw organisatie of bedrijf interessant is? Laat het ons weten.

Contactpersoon: Rob Berkers, telefoonnummer 06 36 16 59 34.

greendeal
***

Nationale parken van Wereldklasse

Sinds begin vorig jaar werkt het Ministerie van Economische Zaken met een groot aantal partners aan de ontwikkeling van ‘Nationale Parken van Wereldklasse’. Belangrijke doelen zijn om de kwaliteiten van de Nationale Parken te verhogen en om een sterkere merk- en marktpositie van Nationale Parken in Nederland te bereiken. Op initiatief van staatssecretaris Van Dam is aan deze zoektocht naar de toekomst van de Nationale Parken een publieksprijsvraag verbonden: welk gebied verdient de titel ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’? Na een voorselectie door een jury onder leiding van Pieter van Vollenhoven, zijn er nog dertien natuurgebieden in de strijd voor deze prestigieuze titel. Na 31 oktober kan er niet meer worden gestemd. .

Meer informatie over de prijsvraag en over de rest van het programma vindt u op deze website:

***

Landgoed de Groene Kamer - het gas erop!

Sinds juli 2016 zijn de ontwikkelingen rondom het landgoed de Groene Kamer in een stroomversnelling gekomen. Het college van B&W van Tilburg heeft namelijk een positief besluit genomen over de borging van het Landgoedconcept van de Groene Kamer - een concept waarin vier thema’s centraal staan, namelijk Voedsel, Plant en dier, Outdoor sport, en Welness - en de vervolgstappen tot herziening van het bestemmingsplan. Of zoals Gerard Berkelmans het verwoordt ‘het gas erop!’. Groot oponthoud tot nog toe was de vrees - bij eventueel falen - voor mogelijke niet gewenste ontwikkelingen in het buitengebied. Dit is nu ondervangen door in deze voorfase van het ontwikkeltraject het concept bestemmingsplan al gedetailleerd uit te werken.
Lees verder...

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van landgoed de Groene Kamer.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marien Borgstein, telefoonnummer 06 29 51 34 38.

ScreenHunter 755 Oct. 31 10.53
ScreenHunter 754 Oct. 31 10.50
***
slotfoto3
 
slotfoto2
***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers en wordt via projecten mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. STIRR is strategisch partner van Innovatie Agro & Natuur (voorheen InnovatieNetwerk).

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

***
1px