Kính gởi : Quí Khách hàng Chúng tôi xin giới thiệu Linh kiện chính hãng HP Việt Nam. Quí khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

HP Fantastic Accessories

Kính gởi : Quí Khách hàng
Chúng tôi xin giới thiệu Linh kiện chính hãng HP Việt Nam. Quí khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Logo ATI

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: 08-38181666
- Ext: 224-Mobile: 0903868729 (Huu Hoang); Email: hoangdh@ativn.com
- Ext: 139-Moblie: 0908-352458 (Thien Thu); Email: thuht@ativn.com
- Ext: 230-Moblie: 0907-181742(Minh Nhat); Email: nhatnvm@ativn.com
- Ext: 105-Mobile: 0903-906789 (Truong Sang); Email: sangvt@ativn.com
Thanks & Best regards,
Vu Truong Sang

facebook google_plus linkedin path twitter youtube
1px