CAMPAGNE VAN START De DDW was de vuurdoop Met de DDW nu achter ons kunnen we tevreden terugkijken op een drukke maand. De tentoonstelling “Hyperspac

INTERU PSY-DDW

CAMPAGNE VAN START

Seedmoney

De DDW was de vuurdoop

Met de DDW nu achter ons kunnen we tevreden terugkijken op een drukke maand. De tentoonstelling “Hyperspaces”, waar INTERU_PSY een onderdeel van was trok in het totaal ruim 16.000 bezoekers. Vele daarvan hebben de demo beleefd en de interesse daarvoor was onverwacht groot. Regelmatig stonden er wachtrijen en lieten mensen weten speciaal voor deze opstelling gekomen te zijn.

Met zoveel hartverwarmende belangstelling was het ook meteen de vuurdoop van het concept. Ten slotte was de stelling dat er door deze app, waarmee mensen kunnen ‘beleven’ ipv ‘zien’ hoe het is om epilepsie te hebben, een andere communicatie zal ontstaan.

En dat doet het. Tijdens het beleven van de demo veranderde de gesprekken over epilepsie. Mensen met epilepsie durfde meer te vertellen en hun naasten stelden – vaak enigszins aangeslagen – andere vragen. De dialogen veranderden. Er werden bruggen geslagen. Al met al had de demo een behoorlijke impact.

De volgende stap

Tijdens de DDW hebben we INTERU_PSY officieel gelanceerd en sindsdien is er al de nodige media-aandacht aan gegeven.

Nu moeten we de volgende stap zetten. De demo moet nu doorontwikkeld worden naar een app met meer diversiteit van soorten epilepsie. Om dat voor elkaar te krijgen zijn we een crowdfundingcampagne gestart met een streefbedrag van 50.000. Dat geld hopen we bij elkaar te krijgen door pre-orders, donaties en natuurlijk sponsoren. De campagne zal 3 maanden lopen en de eerste pre-orders zijn al binnen.
Alle steun is van harte welkom.

Ondertussen denken we verder over de app als voorlichtingsmiddel. Uit de ervaring van de opstelling bij de DDW is gebleken dat de app met Oculus en meekijk-beeldscherm daarvoor een erg sterke combinatie is. Ook daarvoor hebben al verschillende partijen interesse getoond.
Met genoeg geld kan versie 1.0 van de app halverwege volgend jaar uitgerold worden.

***

Voor vragen en aanmeldingen: info@inrupsy.com

Pre-orders en donaties: Website

***

MaMaProdukties B.V.

NL33 INGB 0006 9853 66

KvK: 17026284

email facebook twitter
1px