Vi har taget hul på efteråret og går hermed køligere tider i møde. For mange betyder det nedsat livskvalitet pga. nedsat bevægelighed og ømhed i musk

     
Naturewise

Vi har taget hul på efteråret og går hermed køligere tider i møde.
For mange betyder det nedsat livskvalitet pga. nedsat bevægelighed og ømhed i muskler og led.

Inflammation i muskler og led, forårsages af mange faktorer, som genetik, kost, stress, medicin og manglende motion.
Har man tendens til inflammation, og ikke kun i muskler og led, bør man kikke på den generelle sundhed.
Kosten skal være overvejende basisk (gerne 80% base og 20% syre), motion bør være en del af den daglige rutine, og man bør sikre sig at alle relevante næringsstoffer, herunder vitaminer, mineraler og fedtsyrer er tilstede i optimale mændger.
Fedtsyrer, herunder omega-3, er nogle af de essentielle næringsstoffer, der har størst betydning når vi gerne vil forebygge eller hæmme inflammation.
Læs her om Original Muslingeolie – en unik fedtsyrer sammensætning, der via talrige studier, bl.a. har vist en positiv effekt på inflammation, nedsat bevægelighed og muskel-og ledsmerter.

Novasel Muslingeolie

Hvad er Original muslingeolie?

Original muslingeolie indeholder en patenteret fedtsyreekstrakt (PCSO-524™) fra den grønlæbede musling (Perna canaliculus) fra New Zealand. Det er ikke svært at skaffe sig en smagsprøve af den grønlæbede musling fra New Zealand, hvis man er på New Zealand. Man kan bare gå sig en tur langs bestemte kyster, når tidevandet har trukket sig tilbage. Her finder man muslingerne siddende på de store sten i havstokken.

PIL DISTRIB-2014 118

Den Grønlæbede musling fra New Zealand

I århundreder har de indfødte på New Zealand (maorierne) spist denne musling, som de var overbevist om var årsag til, at de uhyre sjældent havde gigt eller andre skavanker. Siden har forskning bekræftet, at denne delikatesse også kan anvendes mod inflammationstilstande i led og bronkier.

Maorierne havde en overvældende stor tillid til muslingen og når nogen blev syg, fik de den rå musling at spise. Muslingerne skulle være helt friske for at kunne give en virkning. Denne erfaring var årsagen til, at man i 1986 udviklede en meget avanceret fremstillingsproces, som beskytter mod iltning og som bevarer de aktive fedtsyrer i muslingen.

PIL DISTRIB-2014 047
PIL DISTRIB-2014 122

Dyrkning

Muslingerne som bruges til fremstilling af Original Muslingeolie dyrkes på farme i Stillehavet i Marlborough Sound, der ligger på nordspidsen af New Zealands sydø. Her findes noget af verdens reneste havvand. Fra en række flydende pontoner hænger lange reb ned. Disse er tæt besat med muslinger, som ikke fodres, men lever af den naturlige næring fra havet. Rebene får en rummelig overfrakke af tyndt finmasket net på når de små muslinger sættes på rebene. Herved beskyttes muslingerne mod deres naturlige fjender, og samtidig forhindres de i at forlade rebene.

Med mellemrum trækkes rebene op, og muslingerne fjernes og omplaceres til mere rummelige net, så de har mere plads at vokse på. Nettene opløses i vandet over tid.
Når muslingerne er store nok bliver rebene trukket op og muslingerne pilles af. Herefter transporteres de til en nærliggende fabrik, hvor de straks frysetørres. Muslingekødet testes for pesticider/herbicider, tungmetaller, biotoxiner samt mikrobiologisk forurening.
Der bliver løbende taget vandprøver omkring farmene for at sikre at det er rent vand.

PIL DISTRIB-2014 114

En patenteret fremstillingsproces

Så snart muslingerne ankommer til fabrikken fjernes skallerne. Herefter sprayes muslingekødet med en speciel vinsyre, hvorefter det frysetørres. På den måde beskyttes fedtsyrerne mod iltning og dermed nedbrydning af deres virkning.
Det frosne muslingekød forarbejdes til et fint pulver og fedtsyrerne udtrækkes ved en speciel ekstraktionsmetode (Supercritical Fluid Extraction), hvor de aktive stoffer bevares bedst muligt. Ved denne metode anvendes ingen opløsningsmidler. Efter ekstraktionen stabiliseres fedtsyrerne yderligere med E-vitamin, før de fyldes på kapsler sammen med olivenolie. Fremstillingsmetoden er patenteret og sikrer at fedtsyreekstrakten altid har samme virkning og kan derfor ikke sammenlignes med andre grønlæbede muslingeprodukter. Man har nu et stabilt produkt, som også kan fremvise stabile resultater. Original muslingeolie er udviklet og fremstillet af Mac Lab i Nelson på New Zealand.

Original Muslingeolie - Tag med på en tur til Marlborough Sound NZ

Indhold af flerumættede fedtsyrer og antioxidanter

Fedtsyreekstrakten i Original muslingeolie indeholder en unik sammensætning af flere forskellige flerumættede fedtsyrer. Herunder især omega-3 fedtsyrerne EPA (eicosapentaenoic acid; 20:5), DHA (docosahexaenoic acid; 22:6) samt ETA (eicosatetraenoic acid; 20:4).
Foruden de flerumættede fedtsyrer indeholder Original muslingeolie også en blanding af antioxidanter, som er med til at stabilisere fedtsyreekstrakten. E-vitamin er tilsat, hvorimod de to andre (carotanoider og astaxanthin) stammer fra muslingeekstrakten. Astaxanthin har en meget kraftig antioxidant virkning og giver desuden muslingekødet dens lyserøde farve.

Hvad er en inflammation?

Inflammationsprocessen er meget kompleks og defineres som kroppens
reaktion på fysisk, kemisk eller biologisk skade dvs. skader som skyldes
fx bakterier, virus, stød, slidtage eller slag. En inflammation viser sig ved hævelse, rødme, varme og meget ofte smerter. Hos en normal frisk person
vil kroppen lokalisere skaden og gendanne eller reparere det skadede væv. Men desværre sker det ikke hos alle personer.

Et godt eksempel er slidgigt, en inflammatorisk sygdom, som kan ramme
alle led i kroppen, men hovedsageligt rammes ledene i hofter, knæ, fødder, skulder, albuer, hænder og ryg. Slidgigt kan ofte tilbageføres til mange års hård belastning.

Under visse omstændigheder kan kroppen også selv forårsage en sådan inflammationsproces. Nemlig når kroppens auto-immunsystem påvirkes negativt, fx ved ledegigt, hvor kroppens immunforsvar selv angriber vævet.

Starten og kontrollen af den inflammatoriske proces er kompleks og styres af et stort antal biokemiske mekanismer. En vigtig anti-inflammatorisk mekanisme er nær forbunden med arakidonsyren, som er bundet til cellemembranen. Fra frit arakidonsyre dannes en række stoffer, som er inflammationsfremmende som fx leukotriener. Leukotriener er i høj grad ansvarlig for den hævelse, smerte og destruktion, der følger med gigtsygdomme. Her især leukotrien B4 (LTB4), som kaprer og tiltrækker en stor mængde af leukocyter (via blodlegemer) til skadeområdet.

Muslingeolie har positiv effekt ved mild astma og bronkitis
Andre biokemiske processer/inflammationer sættes i gang af metabolitter af LTB4, som benævnes LCT4, LTD4 og LTE4. Disse er kraftige bronkie-sammentrækkende stoffer og som der ses en øget produktion af ved bl.a. astma. De specielle fedtsyrer i Original muslingeolie hæmmer leukotrien B4 og dermed også dannelsen af metabolitter. Muslingeolien hæmmer hævelsen i bronkierne ved astma og bronkitis.

Hemmeligheden bag virkningen

Hvad er hemmeligheden bag den imponerende virkning af denne specielle fedtsyre fra den grønlæbede musling? Man har set, at fedtsyrerne i Original muslingeolie ligner den umættede fedtsyre arakidonsyre (som organismen bruger, når den vil danne leukotrien B4) i opbygningen og derfor formoder man, at de gavnlige fedtsyrer fra muslingeekstrakten erstatter leukotrien B4, men ikke overtager dens virkning. Kroppen snydes kort sagt og dermed dæmpes inflammationer og smertefulde hævelser undgås.

Det, at fedtsyrerne i Original muslingeolie hæmmer leukotrien B4, er også en af forklaringerne på at Original muslingeolie ikke kan sammenlignes med fiskeolie. Sædvanlige fiskeolier hæmmer hovedsageligt prostaglandiner og har derfor en anden virkning. De to (leukotriener og prostaglandiner) spiller hver sin rolle ved inflammationer, og derfor kan fiskeolie og muslingeolie godt indtages sammen, hvis man ønsker det.

Flere forskere i Australien, New Zealand, Europa, Japan og Korea har undersøgt ekstrakten i Original muslingeolie i mere end 20 år og studier har vist, at Original muslingeolie er en naturlig, sikker og effektiv hæmmer af lipoxygenase reaktionen i menneskekroppen (via lipoxygenase reaktionen i kroppen dannes leukotriener).

Dosering og anvendelse

En kapsel Original muslingeolie indeholder:
50 mg højkoncentreret og stabiliseret olieekstrakt fra den grønlæbede musling fra New Zealand.

Til luftveje og åndedræt:

4 kapsler dagligt i 4 uger.
Derefter 2 kapsler dagligt.
I visse tilfælde f.eks. om foråret, hvor allergiske tilstande opstår, bør dagsdosis igen øges til 4 kapsler dagligt.

For øget smidighed:

3 kapsler dagligt i 4 uger.
Derefter 1-2 kapsler dagligt.

Den daglige dosis kan variere fra person til person. For at opnå maksimal effekt har nogle brug for mere end 4 uger, og andre mindre. Det er vigtigt, at fortsætte med Original muslingeolie til effekt er opnået. Indtræffer effekten ikke efter 8-10 uger, vil man sandsynligvis ikke få effekt ved at fortsætte.

Kapslerne synkes hele med vand i forbindelse med et hovedmåltid.

Ingredienser pr. kapsel:
Jomfru olivenolie 97 mg
Patenteret muslingekstrakt
(Perna canaliculus) 50 mg
E-Vitamin (D-alfa-tocopherol)
som antioxidant 0,3 mg
Kapsel: Okse gelatine
Fugtighedsbevarende stoffer: Sorbitol, glycerin

OBS!

Iltning

Det er vigtigt at huske, at Original muslingeolie er en flerumættet fedtsyre, som nemt kan ødelægges ved iltning. Så længe fedtsyren befinder sig i kapslen, er den beskyttet og kan holde sig som angivet på æsken. Den bør opbevares tørt, under 25° C og ikke direkte i sollys.

Skaldyrsallergi

Må man kan anvende Original muslingeolie, hvis man er overfølsom overfor skaldyr?
Original muslingeolie er fuldkommen renset for proteiner, som kan fremkalde allergi, så sandsynligheden for at få en reaktion er lille. Alligevel kan der ikke gives en 100% garanti, hvorfor skaldyrs-allergikere bør tage Original muslingeolie med forbehold eller helt undgå produktet.

Forskningsresultater

For dig som gerne vil gå i mere i dybden med muslingeolien og dens effekt på vores sundhed, sygdom og symptomer, er her et udpluk af forskellige studier.
Alle studier er gennemført og publiceret i medicinske tidsskrifter.

1. Astma er en kronisk inflammatorisk tilstand i luftvejene. Studier har vist, at ekstrakt af den grønlæbede musling fra New Zealand er en effektiv hæmmer af 5-lipooxygenase- og cyclooxygenase reaktioner (LOX og COX), som forårsager overproduktion af leukotriener og prostaglandiner. Ekstrakt af den grønlæbede musling fra New Zealand er et effektivt middel ved reumatisk artrit og osteoartrit.
Denne effekt på LOX og COX var tidligere ukendt i behandling af astma. Sigtet med dette randomiserede, placebo kontrolleret, kliniske studiet var, at se om ekstrakt af den grønlæbede musling fra New Zealand havde effekt på patienter med mild til moderat atopisk astma. 46 astmapatienter gennemførte studiet.
Resultatet: Efter 8 uger viste behandlingen en signifikant forbedring for de patienter, der fik Original muslingeolie sammenlignet med gruppen, der fik placebo.
68% fik mindre åndenød
67% havde færre natlige vækninger
50% reducering i astmamedicinering
13% øgning af PEF (Peak-Expiratory-Flow: Maksimalt udåndingsluft)
55% reducering af H2O (vandperoxid).
A treatment of astma with Lyprinol – a randomised clinical trial. Prof. A. Emelyanov and Prof. P.J. Barnes et al.
Studiet er publiceret i det medicinske tidsskrift. European Respiratory Journal (2002;20:596-600).
2. I maj til oktober 1999 undersøgte man den immunmodulerende effekt af Original muslingeolie. 40 deltager fik levende influenza vaccine, 20 af disse fik derefter 4 kapsler Original muslingeolie pr. dag i 28 dage efter vaccinen.
Resultatet: studiet var vellykket og viste, at Original muslingeolie ikke forårsagede nogen hæmning af immunsystemet og ingen immunologisk lokalreaktion. Original muslingeolie styrkede derimod immunsystemets svar på det levende influenzavaccine ved at fordoble antallet af producerende antistoffer.
Clinical trial of immunmodulating properties of Original muslingeolie . Prof. L.G Rudenko, M.D., D.Sci of the Institut of Experimental Medicin, Russian Academy of Medical Sciences, in Petersburg, Russia.
Publicering i The Journal of Infections Diseases 2002.
3. I dette studie inddeltes 60 patienter med reumatisk artrit (RA) og osteoartrit (OA) i to grupper. Gruppe 1 fik Original muslingeolie og gruppe 2 fik placebo (fiskeprotein). Vurderingen blev foretaget efter 90 dage og yderligere efter 90 dage igen. Der blev foretaget regelmæssige vurderinger af ledstivhed, gribeevne, funktionseffektivitet, graden af smerte og ømhed.
Resultatet: 68% af RA patienterne og 70% af OA patienterne viste forbedringer. Der blev ikke noteret nogen bivirkninger. Forskernes sammenfatning lyder: ”Original muslingeolie, en patenteret ekstrakt fra den grønlæbede musling Perna carnaliculus, er et effektivt tilskud eller muligt alternativ til andre terapier i behandling af både reumatisk artrit og ostesartrit. Smerterne og stivheden mindskes væsentligt, patienternes aktivitet øges og man får en forbedring af patienternes almene tilstand. Derudover kommer, at der ikke er set bivirkninger ved behandlingen. Vi konstaterer derfor, at ekstrakt fra den grønlæbede musling fra New Zealand er af stor værdi for patienter med disse lidelser.”
The Treatment of arthritis with a lipid extract of Perna canaliculus:A randomised trial. Prof S. Gibson, R:G Gibson, Complementary Therapies I Medicine, 1998; 6:122-126.
4. Formålet med dette studie var, at undersøge den kliniske effekt og sikkerheden i behandling med Original muslingeolie, som en LOX hæmmer hos patienter med osteoartrit. 54 patienter fik 2 gange 2 kapsler om dagen. Efter 4 og 8 uger blev følgende parametre vurderet og analyseret: Visuel analogskala, Lesquesne index, almen vurdering af lægen og evt. bivirkninger.
Resultatet: Behandlingen med ekstrakt fra den grønlæbede musling fra New Zealand viste en signifikant forbedring af symptomerne ved osteoartrit. Efter 4 ugers behandling med ekstrakt fra den grønlæbede musling fra New Zealand havde 53% af patienterne en signifikant smertelindring og forbedret bevægelighed. Efter 8 ugers behandling med ekstrakt fra den grønlæbede musling fra New Zealand havde 80% af patienterne samme resultat. Der blev ikke noteret bivirkninger.
Clinical Efficacy and safety of Lyprinol, a patented extract from green lipped mussel (Perna canaliculus) in patients with osteoarthritis of the hip and knee: Multicenter clinical trial with a 2 month treatment period. New Medical Journal, Korea, 2002; 45, no. 6.
5. Dette studie blev udført på rotter og havde til formål, at analysere og vurdere 40 forskellige præparater, som markedsføres til behandling mod reumatisk artrit og osteoartrit, som fx ingefær, selleri, algeprodukter, glukosamin og andre muslinge ekstrakter. Ud af de 40 var 3 NSAID præparater (Ibuprofen, Asperin, Naproxen).
Resultatet: Der var stor forskel på effekt af de forskellige præparater. Ekstrakt af den grønlæbede musling fra New Zealand viste sig i denne test selv ved meget lave doseringer mere effektiv 810 gange større effekt end fiskeolie) sammenlignet med de andre produkter og havde samtidig ingen bivirkninger.
Over the counter (OTC) oral remedies for arthritis and rheumatism: how effective are they? M.W. Whitehouse, M.S. Roberts, P.M. Brooks, Inflammopharmacology, vol.7, No. 2. pp 89-105, 1999.
6. Dette dobbelt-blind placbo-kontrollerede studie udført på The Queen Mary Hospital i Hong Kong i tidsrummet 2001-2003 bekræfter resultaterne fra tidligere studier på gigt, nemlig at ekstrakt fra den grønlæbede musling fra New Zealand er effektiv. 80 patienter med slidgigt i knæet fik i 6 mdr. enten Lyprinol eller placebo. Formålet med dette studie var, at sammenligne effekten af Lyprinol med placebo hos personer med slidgigt i knæet. Man undersøgte patienterne efter 2, 4, 8, 12 og 24 uger. Efter 4 uger så man en øget forbedring hos de personer der fik Lyprinol i forhold til placebo. Efter fire uger rapporterede gruppen der fik muslingeekstrakten mindre smerter og viste en klar forbedring i bevægeligheden i de fysiologiske test.
Resultatet: Muslingeekstrakten har vist sig at være sikker og uden bivirkninger i behandling af slidgigt. De patienter, der fik muslingeekstrakten, oplevede en stærkere smertelindring, bedre velbefindende og en øget bevægelighed end placebogruppen, hvorfor muslingeekstrakten må siges at være et trygt alternativ i behandling af slidgigt.
Treatment of knee osteoarthritis with Lyprinol, lipped extract of the green-lipped mussel – a double-blind placebo-controlled study. CS Lau , PKY Chiu, EMY Chu, IYW Cheng, WM Tang, RYK Man, GM Halpern, Hong-Kong. Progress in Nutition 2004; vol.6, N. 1: 17-31.
7. Forskere undersøgte effektiviteten af Lyprinol® i et 12-ugers forsøg (n=50) i forhold til inflammatorisk rygsøjlegigt. 34 ud af de 50 patienter havde brug for medicinsk behandling før og under forsøget. Efter forsøget var 21 ud af de 34 patienter i stand til at reducere eller stoppe brugen af receptpligtig medicin. 13 personer havde slet ikke brug for yderligere behandling. Efter forsøget blev 38% af patienterne vurderet til at være symptomfri, og antallet af dem, der oplevede voldsomme smerter, blev reduceret fra 60% til 25%. Signifikante kliniske resultater blev opnået inden for samtlige undersøgte parametre. Tolerancen over for Lyprinol® var generelt god.
Gruenwald J., Graubaum H.J. Hansen K. et al. Efficacy and tolerability of a combination of Lyprinol and high concentrations of EPA and DHA in inflammatory rheumatoid disorders. Advances in Therapy 21 (2004):197-201
Grünwald et al.
8. Forskere foretog et forsøg med 60 patienter, der havde kronisk polyartritis (knæ- og hofteled; 2 kapsler pr. dag). 54 patienter afsluttede forsøget. Efter uge 4 og 8 blev den kliniske status evalueret (med udgangspunkt i forskellige evalueringer, vurderinger fra patienter og læger samt undersøgelse af evt. bivirkninger). Lyprinol® førte til en signifikant forbedring af gigtsymptomerne inden for alle de målte kriterier. Efter 4 uger følte 80%, at deres smerter var blevet mindre og ledfunktionen forbedret. Patienternes subjektive vurderinger gav følgende resultater: 57% følte en forbedring efter 4 uger (27/54: forbedring og 4/54: signifikant forbedring); 43% (23/54) oplevede ingen forbedring. Når man ser på resultaterne fra de patienter, der gennemgik 8-ugers behandlingen (n=43), var tallene endnu mere overbevisende (87%, heraf oplevede 13/43 en forbedring og 23/43 en signifikant forbedring).
Cho S. H., Y.B.Jung, S.C. Seong et al clinical efficacy and safety of Lyprinol, a patented extract from New Zealan green-lipped mussel (Perna Canaliculus) in patients with osteoarthritis of the hip and knee: a multicenter two-month clinical trial. Allergie & Immunologi (Paris) 35 (2003): 212-216
Cho et al.
9. Timothy Mickleborough og hans team fandt at 59% forberede deres lungekapacitet i den gruppe som fik 72mg omega-3 EPA og 48mg DHA. Anstrengelses astma / astma som opstår i forbindelse med udøvelse af sport er karakteriseret ved at luftvejene bliver smallere ved fysisk aktivitet og det vanskeliggøre vejrtrækningen. Omkring 10% af elite idrætsudøvere og 10% af befolkningen oplever vanskeligheder ved vejrtrækningen ved anstrengelse.
Marine lipid fraction PCSO-24™ of the New Zealand green lipped mussel attenuates hypernea-induces bronchoconstriction in astma. Timothy D. Mickleborough, Cherissa L. Vaughn, Ren-Jay Shei, Eliza M. Davis, Daniel P. Wilhite. Respitaroty Medicine 09 may 2013.
10. Klaus Baum, Richard D. Telford, Ross B Cunningham. Marine oil dietary supplementation reduces delayed onset muscle soreness after a 30km run. Open access journal of sports medicine 2013:4 109-115
11. Ved en af de seneste undersøgelser på original muslingeolie, undersøgte man effekten af muslingeolie PCSO-524™ på forsinket muskelømhed (på engelsk kaldet DOMS eller Delayed Onset Muscle Soreness) som ofte opstår efter træning eller anden belastning af musklen. 32 mænd, som trænede mindre end 3 timer pr uge og mindre end 30min pr dag deltog. De fik 8 kapsler pr dag. Deltagerne skulle løbe ned ad bakke i højt tempo i 20min. Dem som fik original muslingeolie havde klart mindre muskelømhed og tabte ikke så meget af styrken i musklerne som dem der fik placebo kapsler. Professor Mickleborough udtaler efter studiet af alle, såvel begynder som elite sportsudøver vil have glæder af kapslerne, men specielt triatleter vil have større glæder af kapslerne grundet deres træning.
Mickleborough, T.D., et al. (2015) The effects PCSO-524™, a patented marine oil lipid and omega-3 PUFA blend 2 derived from New Zealan green lipped mussel (perna canaliculus), on 3 indirect markers of muscle damage and inflammation after muscle damaging 4 exercis in untrained men: a randomized, placebo controlled trial. Journal of the Internationl Society of Sport Nutrition. 2015. 12:10

Referencer
1. Caughey DF, Grigor RR, Caughey EB, Yuong P, Goww IK, Stewart AW. Perna canaliculus in the treatment of rheumatoid srthritis. Eur. J. Rheumatol. Inflamm. 1983; 197-200.
2. Ciuch RA, Ormod DJ, Miller TE, Watkins WR. Anti-inflammatory activity in the fractionated extracts of the green lipped mussel. NZ Med. J. 1982, 95;803-806.
3. Gibson RG, Gibson S, Conway V, Chappel D. Perna canaliculus in the treatment of arthritis. Practitioner 1980;224:955-960.
4. Gibson SL, Gibson RG. The treatmentof arthritis with a lipped extract of Perna canaliculus: A randomized trial. Compl. Therapies in Med.1998;6:122-126.
5. Hooper S. The effect of marine oils on markers of thrombosis in the blood of healthy females. Royal Melbourne Inst. Of Techn. Australia, oct.1998.
6. Kosugi T., Tsogi K, Ishida H., Yanaguchi T. Isolation of an anti-inflammatory substance from the green lipped mussel (Perna canaliculus). Chem. Pharm. Bul. 1986;34: 4825-4828.
7. Macrides TA, Treschow AP, et al. The inflammatory effects of omega-3 tetraenoic fatty acid isolated from a lipid extract from the New Zealand green lipped mussel. Abstract, 88th American oil chemist society annual meeting, Seattle, may 1997.
8. Rainsford KD, Whitehouse MW. Gastroprotective and anti-inflammatory properties of green lipped mussel (Perna canaliculus) preparation. Arzn. Forsch. 1980;30:2128-2132.
9. Whitehouse MW, Macrides TA, et al. Anti-inflammatory activity of a lipid fraction (Original muslingeolie ) from the NZ green lipped mussel. Inflamm. Pharmacol. 1997;5:237-246.
10. Se Hang Cho et al. Clinical Efficacy and safety of Lyprinol, a patented extract from New Zealand green lipped mussel in patients with osteoarthritis of the hip and knee. Korean New Medical Journal. 2002;45: no.6.
11. Emelyanov A, Barnes PJ, et al. Treatment of asthma with lipid extract of New Zealand green lipped mussel (Lyprinol). A randomised clinical trial. Europ. Respiratory J. 2002;20:596-600.
12. Halpern G-M. Anti-inflammatory effects of a stabilized lipid extract of Perna canaliculus (Lyprinol). Allergie et Immunologi. 2000;32:272-278.
13. Whitehouse MW, Roberts MS, Brooks PM. Over the counter (OTC) oral remedies for arthritis and rheumathism: how effective are they? Inflamm. Pharmacology 1999; vol. 7, no. 2:89-105.
14. Lau CS, Chiu PKY, Chu EMY, Cheng IYW, Tang WM, Man RYK, Halpern GM. Treatment of knee osteoarthritis with Lyprinol, lipped extract of the green-lipped mussel – a double-blind placebo-controlled study. Hong-Kong. Progress in Nutition 2004; vol.6, N. 1: 17-31.
15. Gruenwald J., Graubaum H.J. Hansen K. et al. Efficacy and tolerability of a combination of Lyprinol and high concentrations of EPA and DHA in inflammatory rheumatoid disorders. Advances in Therapy 21 (2004):197-201
16. Cho S. H., Y.B.Jung, S.C. Seong et al clinical efficacy and safety of Lyprinol, a patented extract from New Zealan green-lipped mussel (Perna Canaliculus) in patients with osteoarthritis of the hip and knee: a multicenter two-month clinical trial. Allergie & Immunologi (Paris) 35 (2003): 212-216
17. Marine lipid fraction PCSO-24™ of the New Zealand green lipped mussel attenuates hypernea-induces bronchoconstriction in astma. Timothy D. Mickleborough, Cherissa L. Vaughn, Ren-Jay Shei, Eliza M. Davis, Daniel P. Wilhite. Respitaroty Medicine 09 may 2013.
18. Klaus Baum, Richard D. Telford, Ross B Cunningham. Marine oil dietary supplementation reduces delayed onset muscle soreness after a 30km run. Open access journal of sports medicine 2013:4 109-115

***

Om Mig

Grundlægger af NatureWise, der formidler information og rådgivning om sund kost og levevis ud fra et holistisk synspunkt, baseret på faktuelle og videnskabelige resultater med fundament i enkelhed og gennemsigtighed.
Tidligere indehaver af Helsam butikker, Uddannet Naturopath ibm, akupressur massør, zoneterapeut og certificeret Health Counselor fra Institute of Integrative Nutrition i New York, hvor jeg nu er bosiddende med min familie.
Har efterhånden mange års erfaring med ernæringsterapi og arbejder til hverdag primært med overvægt, diabetes, sukkerafhængighed, optimal energi, passioner og målsætning.
Samtidig nyder jeg at skrive om sundhed og velvære og dele erfaringer og forskningsresultater med en trofast skare af både danske og amerikanske læsere.
Er medejer af Kur Organic Superfood - The Scandinavian Bite-Size Bar, et dansk/amerikansk firma, der tilbyder sunde snacks.

MHonore 2015-1

Kender du nogen, du mener vil have glæde af nyhedsbrevene, er du meget velkommen til at videresende dem.
Jeg er altid på jagt efter nye studier, emner, spændende opskrifter, bøger m.v., så skriv endelig hvis du har lyst at bidrage med dine erfaringer eller har spørgsmål.

De Bedste Hilsner,

Marianne

Biopat/Naturopath ibm, Health Counselor, CHHC, AADP
Naturewise Inc

***
1px