i 20101213 165553 001
 

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 48, augustus 2018

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

▪ Conferentie Dynamische Steden – Vitale Regio’s 13 september 2018
▪ Inspiratiereis Alpine Pearls: Innovatie door samenwerking
Conferentie Dynamische Steden – Vitale Regio’s 13 september 2018
Inspiratiereis Alpine Pearls: Innovatie door samenwerking
***

Conferentie Dynamische Steden – Vitale Regio’s 13 september 2018

Op 13 september aanstaande van 12.30 uur tot 19.00 uur is de conferentie “Dynamische Steden – Vitale Regio’s. Nieuwe verbindingen tussen stad en platteland”. Plaats van handeling: Akoesticum Ede, op de grens van stad en platteland. Aanmelden kan via www.renaissancevanhetplatteland.nl.

Wederkerige verbindingen tussen stad en platteland zijn essentieel voor een toekomstbestendig, leefbaar en welvarend Nederland. Zonder die verbindingen kunnen de steden zich niet verder ontwikkelen en vergrijst het platteland, gevolgd door leegloop en leegstand. Dat laatste zien we op een aantal plekken al gebeuren. Er is meer ruimte nodig op het platteland om te werken en te ondernemen. Die ruimte ontstaat alleen als sectorale, knellende regels aan de kant geschoven worden en het platteland niet langer gezien wordt als een in stand te houden openluchtmuseum waar je gratis gebruik van kunt maken.

De conferentie wordt gestart met het aanbieden van een Manifest aan de hoogste baas van het ministerie van LNV, secretaris-generaal Jan-Kees Goet. In dat manifest wordt ondersteuning gevraagd bij het beter verbinden van stad en platteland. Vervolgens gaan verschillende sprekers in op de thematiek. John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, vertelt waarom ‘zijn’ stad niet zonder zijn platteland kan. Jos Vranken, directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, geeft aan hoe je bezoekers kunt inzetten als bron voor leefbare, geliefde en waardevolle regio’s. Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland en voorzitter van het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten P10, geeft bouwstenen voor de Agenda Platteland. Tenslotte schetst Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, een beeld van de toekomst van het platteland bezien vanuit het perspectief van plattelanders én stedelingen. Tussendoor vindt een tweetal korte concerten plaats, die verzorgd worden door jong talent van het Akoesticum. Afgesloten wordt met een ontmoetingscarroussel, waarin de deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar in gesprek gaan. De dag staat onder leiding van voormalig gedeputeerde Bart Krol.

Logo-website Renaissance HH
ASR logo HH
HAS-logo HH
Logo Leisurelands HH
FPG-logo HH
P10 Jubileumlogo HH
ZLTO-logo HH
STIRR-logo 1 HH
BPG-logo HH

De conferentie wordt georganiseerd door het platform Renaissance van het Platteland. Dat is een samenwerkingsverband van asr, ZLTO, HAS Hogeschool, Leisurelands, Federatie Particulier Grondbezit, Brabants Particulier Grondbezit en STIRR. De conferentie wordt ondersteund door de P10, het samenwerkingsverband van inmiddels 17 plattelandsgemeenten.

***

Inspiratiereis Alpine Pearls: Innovatie door samenwerking

IBXN3544

In de Tiroler gemeente Ellmau en het in het Salzburgerland gelegen Werfenweng, staat het streven naar duurzame gebiedsontwikkeling in de toeristische sector hoog in het vaandel. Een delegatie van Nederlandse toeristische ondernemers, bestuurders en wetenschappers bezocht het gebied afgelopen juni om inspiratie op te doen voor Nederlandse regio’s. Thema’s die hierbij aan bod kwamen zijn: duurzame toeristische mobiliteit - zowel op de bestemming als ernaartoe - , seizoensverlenging door productontwikkeling en financiering van toerisme, waarbij gelden geheven in de regio ook terugvloeien in het regionale toeristische product en de vermarkting ervan.
Met als rode draad hierin: samenwerking om innovatie te stimuleren en gemeenschappelijke, ook door de bewoners gedragen, doelen te realiseren.

overview skilift
Werfenweng

Nieuwe inzichten

De deelnemers waren erg enthousiast over de reis, die gemiddeld met een 9 werd gewaardeerd.. Het bezoek aan Alpine Pearls heeft hen nieuwe inzichten gebracht waarmee ze nu aan de slag gaan in Nederland. Wilt u ook inspiratie opdoen? Lees dan de flyer “Inspiratiereis Alpine Pearls: Innovatie door samenwerking”.

Lukas-2kl
***

Over de Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers uit de gastvrijheidssector.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vier à vijf keer per jaar uit.

***
 
 
Powered by Mad Mimi®A GoDaddy® company