i 20101213 165553 001
 

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 47, april 2018

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

▪ STIRR inspiratiereis naar Alpine Pearls: nog 2 plaatsen beschikbaar!
▪ Kansen creëren voor een CO2-neutrale recreatiesector
▪ Toeristisch-recreatief Investeringsprogramma Munnikenland
▪ Holland Heritage Tour
▪ Werksessie Renaissance Platteland en vervolg
▪ Nieuwe leden Raad van Advies STIRR
▪ Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
STIRR inspiratiereis naar Alpine Pearls: nog 2 plaatsen beschikbaar!
Kansen creëren voor een CO2-neutrale recreatiesector
Toeristisch-recreatief Investeringsprogramma Munnikenland
Holland Heritage Tour
Werksessie Renaissance Platteland en vervolg
Nieuwe leden Raad van Advies STIRR
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
***

STIRR inspiratiereis naar Alpine Pearls: nog 2 plaatsen beschikbaar!

Ellmau-Sommer-Panoramatvbwilderkaiser small incl copyright TE

Van 20-23 juni organiseert Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) een inspiratiereis naar de Alpine Pearls. Doel van de reis is inzichten op te doen over innovatieve aanpakken van het gastvrijheidscluster, die bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling en versterking van het netwerk van de Nederlandse gastvrijheidssector. Het reisgezelschap bestaat uit professionals uit het gastvrijheidscluster, waaronder ondernemers, bestuurders van overheden en maatschappelijke organisaties. Ook u kunt deel uitmaken van deze reis. Meld u snel aan, er zijn nog twee plaatsen beschikbaar!

Ellmis-Zauberwelt Ellmau Foto-Peter-von-Felbert- 32 danielreiterpetervonfelbert small

Over de reis

Tijdens de reis bezoeken we aansprekende initiatieven rondom groen ondernemerschap die goed aansluiten bij het thema regionale samenwerking voor een duurzame en beleefbare leefomgeving. We gaan naar Werfenweng, koploper op het gebied van toeristische mobiliteit en duurzaamheid binnen de Alpine Pearls en bezoeken de plaats Ellmau waar het toeristisch seizoen zeer succesvol is verlengd. Er is expliciet aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van het landschap én het behalen van een duurzaam rendement.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• duurzame toeristische ontwikkeling
• duurzame mobiliteit
• succesvolle seizoensverlenging
• een breed gevoed betalingssysteem voor de toeristische infrastructuur
• regionale en internationale samenwerking

logo

Programma

Het programma biedt ruimte voor verdieping en discussie. In het programma vindt u meer informatie. De kosten voor de reis bedragen €1850,-- per persoon. Inbegrepen in deze prijs zijn: vliegreis, 3 hotelovernachtingen in 1-persoonskamer, diners, lunches, activiteiten en transfers naar locaties genoemd in het programma. Eerdere reizen van STIRR zijn steeds zeer gewaardeerd door deelnemers.

Meer informatie

Wilt u deelnemen of meer informatie? Neem dan contact op met Tanja Emonts via emonts.tanja@gmail.com, telefoonnummer 06 208 743 49.

***

Kansen creëren voor een CO2-neutrale recreatiesector

De recreatiesector verbruikt een grote hoeveelheid energie. Door het gebruik van zwembaden en grote hoeveelheden warm water is het niet eenvoudig om over te stappen op duurzame bronnen. Want duurzame bronnen leveren beperkte energie en ook niet altijd op het juiste moment. Toch zijn er ook hoopvolle technische ontwikkelingen zoals goed schaalbare ondiepe geothermie en gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte uit de zon. Uit onderzoek van Blueterra naar de mogelijkheden voor een CO2-neutrale recreatiesector kwam naar voren dat er diverse energieconcepten mogelijk zijn die leiden tot een CO2-neutrale bedrijfsvoering tegen gelijke of zelfs lagere lasten.

Thermen HH

Lees verder...

Uw kunt het rapport downloaden via de website.

***

Toeristisch-recreatief Investeringsprogramma Munnikenland

In het westelijke deel van de Bommelerwaard, omringd door rivierwater, ligt de landtong Munnikenland (600 ha). In dat gebied staat het beroemdste kasteel van Nederland: Slot Loevestein. Dit maakt Munnikenland tot een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn. De laatste jaren is op Munnikenland meer ruimte gemaakt voor wateropvang en voor nieuwe moerasnatuur, waardoor het gebied nog aantrekkelijker is geworden. En dit zal zich doorzetten, want de natuur zal zich de komende jaren spectaculair ontwikkelen.

slot Loevenstein

Slot Loevenstein

De vraag die voorligt is: zouden er, bij voorkeur door marktpartijen, voorzieningen aan Munnikenland toegevoegd kunnen worden die het gebied toeristisch-recreatief nog aantrekkelijker maken? Voorzieningen die ook nog eens leiden tot meer inkomsten en werkgelegenheid? Op initiatief van een tiental gebiedspartijen, publiek en privaat, wordt dit momenteel onderzocht. STIRR maakt dit onderzoek financieel mogelijk, samen met de gemeente Zaltbommel en het Regionaal Investeringsfonds Rivierenland. Ook zet STIRR zijn netwerk, en de daarin aanwezige kennis en kunde, in om tot een ambitieus, gedragen en haalbaar investeringsprogramma te komen. De resultaten worden na de zomer verwacht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rob Berkers, telefoonnummer 06 361 659 34.

***

Holland Heritage Tour

Holland Heritage is een initiatief van David Berg. Hij wil zijn passie voor het mooie Nederlandse landschap delen. Zeer veel mensen zijn het over eens dat Nederland een erg mooi land is, rijk aan historie, cultuur en natuur. De toenemende populariteit van Amsterdam is een kans om de rest van het land meer te promoten en toegankelijk te maken. Maar dan moet er wel een goede verbinding zijn en goede informatie.

HH2

In 2016 is met de ‘Lakes & Dutch Heritage’ tour geëxperimenteerd. De Hop-on, Hop-off tour was een reis met tourbusjes met gids. Deze busjes reden op vaste routes vanaf Amsterdam naar Muiden, Loosdrecht, Utrecht, Culemborg, Everdingen, Vianen en weer terug. Passagiers konden diverse historische en culturele plaatsen bezoeken. Vanaf 1 juni 2018 sluit daar ook de prachtige omgeving van de Oude Hollandse Waterlinie op aan. Dan gaat er een tweede busje rijden vanuit Utrecht naar Houten, Culemborg, Everdingen, Leerdam, Gorin-chem, Nieuwpoort, Schoonhoven en Vianen. Bovendien wordt er een promotionele campagne gevoerd, een financieringsprogramma aangeboden en wordt deelgenomen aan een nieuw toeristen-informatiepunt in Amsterdam.

Lees verder...

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website www.hollandheritage.eu of neemt contact op met David Berg, telefoonnummer 06 813 588 60.

HH3a

Tourbus van Holland Heritage

HH1b
HH4
***

Werksessie Renaissance Platteland en vervolg

renes2

Stad en platteland; wat bindt ons eigenlijk?

‘Elkaar vinden in de overlap van onze visies op stad en platteland en vaststellen wat ons bindt’, dat was, kort samengevat, het doel van de werksessie die plaatsvond op woensdag 18 april 2018. Bij de werksessie waren vertegenwoordigers van de K6 -samenwerkingsverband van provincies met krimpproblematiek-, de P10 -samen-werkingsverband van inmiddels 17 plattelandsgemeenten bestaande uit kleine kernen- en het platform Renaissance van het Platteland -een initiatief van Leisurelands, STIRR, ZLTO, HAS Den Bosch, FPG en BPG- aanwezig.
Onder leiding van dagvoorzitter John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven werd ‘gepitched’ en uitgebreid gediscussieerd over de thema’s voedsel, water en klimaat, energie, wonen en werken, recreatie, mobiliteit, VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) en governance.

Lees verder...

Landelijk symposium op donderdag 13 september 2018

Op basis van de stellingen en de uitkomsten van de discussie gaan de partijen een manifest opstellen dat op donderdag 13 september 2018 wordt aangeboden aan de verantwoordelijke minister. Daartoe wordt van 14.00 uur tot 20.00 uur een symposium georganiseerd met inspirerende sprekers in het Akoesticum in Ede.

Wilt u daar bij zijn? Meldt u zich vast aan door een mail te sturen naar info@renaissancevanhetplatteland.nl, zodat u verzekerd bent van een plaats.

renes3
Renes1a
***

Nieuwe leden Raad van Advies STIRR

De volgende personen zijn toegetreden tot de Raad van Advies STIRR:
* Rogier Braakman, managing director van de International Hotel Management Group met de merken Sandton en Pillows;
* Willem Bijleveld, tot 1 juni 2018 directeur van het Open Luchtmuseum te Arnhem;
* Bart Siemerink, directeur van de Keukenhof;
* Dirk Sijmons, voormalig rijksadviseur voor het landschap.

Verder bestaat de Raad van Advies uit:
* John Jorritsma, burgemeester Eindhoven, voorzitter;
* Bart de Boer, voormalig CEO De Efteling;
* Hans Dolman, directeur Thermen Bussloo en Soesterberg;
* Erik Droogh, directeur Leisurelands;
* Thomas Heerkens, algemeen directeur Landal Greenparks;
* Debbie Kamphuis, directeur Divisie Beleven & Benutten, Staatsbosbeheer;
* Erna Kruitwagen-Hajenius, directeur Buitengoed De Panoven;
* Robbert Northolt, directeur Camping Scheldeoord;
* Jaap Renkema, programmamanager Public Affairs ANWB;
* Jean Paul Schaaij, directeur Groenfonds; Tim Slager, directeur Molecaten;
* Ger Swinkels, eigenaar Innocity;
* Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland.

De taak van de Raad is aan het verschuiven. Werd de Raad tot voor kort vooral gebruikt om te adviseren over de strategie van STIRR, de nieuwe rol zal veel meer zijn het adviseren van regio’s over toekomstige ontwikkelingen en de manier om daar vorm aan te geven. Uiteraard zal het STIRR gedachtengoed daarbij een belangrijke rol spelen.

***

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent onder andere dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Dat houdt onder andere in dat de STIRR toestemming van u moet hebben om de Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte naar uw email-adres te verzenden. Wij verklaren hierbij dat wij uw adresgegevens uitsluitend zullen gebruiken om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen.

We attenderen u er nogmaals op dat u, indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, zich af kunt melden via de knop 'Afmelden' onder deze nieuwsbrief. Uw adresgegevens worden dan uit het bestand verwijderd. Mocht dat, om welke reden dan ook, niet zo zijn, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@recreatieenruimte.nl.

***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers uit de gastvrijheidssector.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vier à vijf keer per jaar uit.

***
 
 
Powered by Mad Mimi®A GoDaddy® company