Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 39, Speciale editie, april 2016 Deze nieuwsbrief ontvangt u in verband met de publicatie van de flyer en het

   
i 20101213 165553 001

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 39, Speciale editie, april 2016

Deze nieuwsbrief ontvangt u in verband met de publicatie van de flyer en het boekje 'Aan tafel! Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid. Lessen uit Green Deals Natuur & Gastvrijheid’.

Als u na deze speciale editie onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door de knop onderaan de nieuwsbrief te gebruiken.

***

Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid loont

STIRR heeft de publicatie ‘Aan tafel!’[1] overhandigd aan Minister Kamp van Economische Zaken, de voorzitter van koepelorganisatie Gastvrij Nederland Van Wijk en de gedeputeerden Van Dijk van Gelderland en Talsma van Noord-Holland. ‘Aan tafel!’ bevat tips hoe groen en groei gecombineerd kunnen worden in de gastvrijheidssector. De tips zijn ontleend aan een aantal Green Deals op het gebied van Natuur & Gastvrijheid. Met het instrument Green Deal stimuleert het Rijk concrete samenwerking tussen de Rijksoverheid en andere partijen (gastvrijheidsbedrijven, maatschappelijke partijen en andere overheden). Het blijkt dat deze aanpak werkt: er ontstaat meer ruimte om gasten de gewenste beleving te bieden, de economie krijgt een impuls, de werkgelegenheid groeit en de omgeving wordt mooier en beter toegankelijk. Bovendien verloopt het proces om tot die resultaten te komen, sneller.

IMG 1990a copy

Hans Hillebrand overhandigt het boekje aan Tjeerd Talsma, gedeputeerde van Noord-Holland

Veranderende wensen en concurrentie

Gastvrijheidsbedrijven moeten steeds vernieuwen, met verrassende concepten en voorzieningen. Recreanten en toeristen zijn veeleisend en hun wensen veranderen continu. Daarnaast zit de concurrentie in binnen- en buitenland niet stil. Wetten en regels, en de interpretatie daarvan, zorgen er echter nogal eens voor dat de benodigde ontwikkelingsruimte er niet komt of ze zorgen voor ongewenste vertraging. Zeker voor gastvrijheidsbedrijven in of nabij kwetsbare natuur is de ontwikkelingsruimte beperkt. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om ook in dit soort complexe situaties extra ondernemersruimte te realiseren. Door je als gastvrijheidsondernemer naast groei ook te richten op de (groene) wensen van andere partijen zoals natuurorganisaties en overheden, ontstaat er een waardevoller plan dat de steun heeft van meerdere partijen.

IMG 2044a

Kees van Wijk (links), voorzitter van Gastvrij Nederland en Henk Kamp, minister van EZ ontvangen het boekje uit handen van Thomas Heerkens (rechts), algemeen directeur Landal GreenParks en lid Raad van Toezicht STIRR

Green Deals effectief

Op diverse plekken in Nederland zijn er de laatste jaren ervaringen opgedaan met deze manier van werken. Sinds 2011 zijn er zeven Green Deals op het gebied van Natuur & Gastvrijheid afgesloten, waarvan er zes inmiddels formeel zijn beëindigd. Het Rijksinstrument blijkt waardevol te zijn om groei en groen in de gastvrijheidssector te combineren en kan ook los van het Rijk door provincie en gemeente ingezet worden. Door voor de begeleiding van de Green Deal een onafhankelijke partij in te zetten, kan de effectiviteit van het instrument aanzienlijk toenemen. Deze partij kan er o.a. op toe zien dat deelnemers zich aan de afspraken houden en de ‘tafelmanieren’ in acht nemen. De publicatie 'Aan tafel!' neemt de lezer mee in de concrete stappen van de Green Deal-aanpak, de lessen die geleerd zijn én de aanbevelingen voor de toekomst

Van Dijka

Jan Jacob van Dijk (links), gedeputeerde van de provincie Gelderland ontvangt het boekje 'Aan tafel!' uit handen van Erik Droogh (rechts), directeur Leisurelands en lid Raad van Toezicht STIRR

[1] ‘Aan tafel! Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid. Lessen uit Green Deals Natuur & Gastvrijheid’. Deze publicatie, opgesteld in opdracht van het ministerie van EZ, kan worden gedownload op de website van STIRR. Zie daar ook de bijbehorende flyer 'Samen werken aan groen, groei en gastvrijheid'.

***

Alvast een sneak preview van de werkwijze?

Illustratie def Green Dealkl

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Hans Hillebrand, telefoonnummer 06 31 93 28 84.

Meer informatie over Green Deals vindt u op de website Green Deals.

***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers en wordt via projecten mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. STIRR is strategisch partner van Innovatie Agro & Natuur (voorheen InnovatieNetwerk).

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief door de knop onder de brief te gebruiken.

***
1px