Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 42, januari 2017 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: ▪ WaterWonderLand: het Verhaal van Ned

   
i 20101213 165553 001

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 42, januari 2017

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

WaterWonderLand: het Verhaal van Nederland
Op weg naar recreatieve ontwikkelingszones (ROZ’s)?
Rivierenland behoort tot de meest kansrijke regio's in Oost-Nederland
‘Renaissance’ verbindt stad en platteland
Oude bedrijfskleding krijgt tweede leven
Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte scoort ruim voldoende

***

WaterWonderLand: het Verhaal van Nederland

foto water wonderLand1

In Nederland werkt men al eeuwen aan watermanagement: dijken en dammen, droogmakerijen, polders en gemalen vormen de bouwstenen die ons land leefbaar maken.

Naast de Deltawerken is De Afsluitdijk het meest spectaculaire kunstwerk voor watermanagers. De Afsluitdijk is wereldwijd beroemd en wordt jaarlijks bezocht door enkele honderdduizenden bezoekers, waarvan vele uit het buitenland. De Afsluitdijk wordt op dit moment vernieuwd en hierbij wordt veel aandacht besteed aan ecologische waarden. Er komt onder andere bij Kornwerderzand een grote vismigratierivier, zodat vissen in zowel zoet als zout water kunnen zwemmen. Daarnaast wordt gewerkt aan energieopwekking, natuurontwikkeling en veiligheid. Dit is aanleiding om bij de Nieuwe Afsluitdijk een eigentijds Beleefcentrum te bouwen. Lees verder...

***

Op weg naar recreatieve ontwikkelingszones (ROZ’s)?

dieren-ABC-routeStroombroek
 
stroombroek4

Wat is de relatie tussen de recreatiesector en het omgevingsrecht? Deze vraag hebben Leisurelands en STIRR gesteld met het oog op de (in)flexibiliteit die dit recht biedt aan de sector.
Ondernemers in de recreatiesector moeten, net als veel andere ondernemers, snel kunnen inspelen op mode, trends en andere ontwikkelingen die bepalend zijn voor de markt. Dat kost geld en de economische marges zijn smal. Met regelmaat zijn ook de juridische marges smal en moeten ondernemers kosten maken voor vergunningen, zelfs wijzigingen van bestemmingsplannen, als zij willen inspelen op trends. Dat roept vragen op als: kan en mag dat anders? En wordt dat anders als straks de Omgevingswet in werking treedt? Lees verder...

Bekijk ook het rapport van AT Osborne,
Graag nodigen wij u uit te reageren en met ons het debat aan te gaan over de flexibiliteit die de recreatiesector mag verwachten binnen het huidige en komende omgevingsrecht. U kunt uw reactie sturen naar info@recreatieenruimte.nl.

Bron foto's: Leisurelands

Stroombroek1 small

Recreatiegebied Stroombroek

***

Rivierenland behoort tot de meest kansrijke regio's in Oost-Nederland

Millingen

Het gaat goed met Rivierenland. Maar het kan nog beter. Die boodschap verkondigden de gedeputeerden Jan Markink en Bea Schouten half december in Maurik (gemeente Buren) tijdens een bijeenkomst voor raadsleden uit de regio. Daar werd toegelicht hoe goed Rivierenland scoort in het rapport 'De Kracht van Oost' dat de provincies Overijssel en Gelderland in december formeel hebben gepresenteerd.

Kansrijk

Markink: “Ik kan alvast zeggen dat Rivierenland economisch op veel terreinen goed presteert. Het behoort zeker tot de meest kansrijke regio's in Oost-Nederland." Uit het rapport blijkt dat Rivierenland nu al heel goed scoort op twee van de drie speerpunten, te weten agribusiness en logistiek. Dit zijn speerpunten waar de regio in zijn ambitiedocument op mikt. Lees verder...

Wilt u meer informatie? Bekijk dan de brochure of het werkdocument. U kunt ook contact opnemen met Marien Borgstein, telefoonnummer 06 295 134 38.

***

‘Renaissance’ verbindt stad en platteland

ScreenHunter 779 Jan. 18 16.19

Onder het motto ‘Renaissance van het platteland’ hebben partijen uit de sectoren landbouw, recreatie & horeca, landgoederen en natuurbeheer de handen ineen geslagen om de verbinding tussen stad en platteland te verstevigen. Nederland staat, ook binnen een internationale context, voor belangrijke uitdagingen. De centrale vraag is of wij in staat zijn voldoende in te spelen op klimaatverandering, de daaraan deels gerelateerde waterproblematiek (soms te veel en soms te weinig water), de vraag naar voldoende, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel en schone energie, en het verlangen naar een mooi buitengebied om te recreëren. Lees verder...

Wilt u meer weten, lees dan het magazine of stuur een mail naar info@renaissancevanhetplatteland.nl.

Herenboeren 002
***
foto kleding1

Oude bedrijfskleding krijgt tweede leven

Onder het motto .'Creatief en verrassend helder', maakt Frankenhuis te Haaksbergen zich hard voor een hoogwaardige recycling van post-consumer en industrieel textiel. Oude bedrijfskleding kan worden aangeboden voor vertrouwelijke vernietiging, waarbij bedrijfskleding ontdaan wordt van logo’s en/of herkenningstekens. Frankenhuis is hiervoor als enige bedrijf in Nederland TÜV gecertificeerd.

De recycling van textiel gaat verder dan alleen het schredderen van materiaal. Twee volwaardige productielijnen vervezelen textiel tot zuivere textielvezels voor o.a. de automobielsector en vilt- en kunststofverwerkende industrieën. Afhankelijk van de structuur én kenmerken van het textiel behoort het opwerken tot garens ook tot de mogelijkheden. Afgedankt textiel wordt gebruikt voor nieuwe producten zoals hoedenplanken, vilt, dweilen, dekens, akoestisch en/of thermische isolatie en zelfs dienbladen. Frankenhuis gelooft in de recycling van textiel en daagt het bedrijfsleven graag uit mee te denken in mogelijke nieuwe en/of bestaande toepassingsmogelijkheden voor diverse textielvezels.

Voor meer informatie kunt u de website van Frankenhuis bezoeken of bellen naar +31 (0)53 57 27 575.

foto kleding2
 
foto kleding4
***

Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte scoort ruim voldoende

Vorig jaar vroegen wij u een lezersenquête in te vullen om de Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte nog beter af te stemmen op uw wensen. Ondanks de lage respons, willen wij de resultaten met u delen. Meer dan de helft van de respondenten is ondernemer. 20 procent is werkzaam in de kennis-, onderwijs of advieswereld. De nieuwsbrief wordt goed gelezen. 47% leest jaarlijks 4 van de 5 nieuwsbrieven. Nog eens 40% leest 2 tot 4 nieuwsbrieven. Tweederde van de respondenten vindt de inhoud redelijk interessant en 20% zegt dat de inhoud interessant is. De nieuwsbrief scoort gemiddeld een ruime voldoende. Lees verder...

Wilt u melding maken van een interessante innovatie op het gebied van natuur en gastvrijheid, neemt u dan contact op met Tanja Emonts.

bij enquete
***
dutch-winter-1402253

Bron foto: Freepik.com

Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte wenst u een inspirerend en gezond 2017!

***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers uit de gastvrijheidssector.
STIRR is strategisch partner van Innovatie Agro & Natuur (voorheen InnovatieNetwerk).

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

***
1px