Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 38, maart 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: ▪ STIRR co-trekker van twee sleutelproje

   
i 20101213 165553 001

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 38, maart 2016

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

STIRR co-trekker van twee sleutelprojecten uit de actieagenda
Save the date: congres 'Van idee naar praktijk' 22 juni 2016
Greennest Experience & Hotel
Lessen uit de Green Deals Natuur & Gastvrijheid gebundeld
Naar Nationale Parken van Wereldklasse
Pilot Fonds verblijfsrecreatie Zeeuws-Vlaanderen
RBT reikt Toerisme Award Rivierenland uit

***

STIRR co-trekker van twee sleutelprojecten uit de actieagenda

Zoals eerder gemeld is eind 2014 de Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten beschikbaar gekomen, de vervolgstap op de sector visie Vinden, Verrassen, Verbinden. In die eindrapportage worden zeven thema’s met bijbehorende sleutelprojecten onderscheiden.

Het gaat om de thema’s:
* Innovatie en Cross-overs
* Human Capital
* Marketing
* Natuur
* Regeldruk en Financiering
* Technologie
* Zingeving en Maatschappelijke Betrokkenheid

ScreenHunter 474 Dec. 11 12.10

Een van de sleutelprojecten waar STIRR co-trekker van is geworden heeft betrekking op het thema 'Innovatie en Cross-overs'. Dat thema richt zich op de introductie van nieuwe gastvrijheidsbelevingen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de gast, zodat de bestemming Nederland een hogere waardering krijgt. Binnen dit thema is een van de twee sleutelprojecten ‘Gastvrijheid verdient het zelf’, waarvan Celth (Center of Excellence for Leisure, Tourism and Hospitality) de hoofdtrekker is. STIRR haakt daar nu bij aan via projecten als bijvoorbeeld Greennest (zie elders in deze nieuwsbrief) en UiterWaardenRecreatie.

Het tweede sleutelproject waarvan STIRR co-trekker is geworden, heeft betrekking op het thema 'Natuur', dat zich richt op het versterken van de synergie tussen natuur en economische activiteiten, zodat de omgevingswaarden, bedrijfswaarden en gastwaarden groeien. STIRR haakt hier aan bij het sleutelproject ‘Nationale Parken nieuwe stijl’, waarvan Staatsbosbeheer de hoofdtrekker is. Relevante projecten die we in dit verband doen zijn onder andere KrugerparkNL en Natuurthemaparken.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hans Hillebrand, telefoonnummer 06 31 93 28 84.

***

Save the date: congres 'Van idee naar praktijk', 22 juni 2016

kalenderblaadje

Op woensdag 22 juni 2016 organiseert Innovatie Agro & Natuur van het ministerie van Economische Zaken samen met zijn partners Courage, SIGN en STIRR het congres 'Van idee naar praktijk – cross-sectorale vernieuwingen in agro & natuur'. We beginnen met een lezing door prof. dr. Marko Hekkert (Universiteit Utrecht) over de vraag waarom grensverleggende vernieuwingen nodig zijn. Die vraag leggen we ook voor aan een aantal ondernemers. Daarna gaan we in twee workshoprondes met elkaar in gesprek over de uitdagingen van overmorgen en wat er gedaan moet worden om die uitdagingen het hoofd te bieden. We sluiten het congres af met een spetterende finale.

Het congres is bedoeld voor innovatoren uit beleid, bedrijf, onderzoek en onderwijs en vindt plaats in Mediamatic te Amsterdam. Mediamatic bevindt zich op 15 minuten lopen van Amsterdam CS. Parkeren kan in de Oosterdokgarage.

Noteer nu alvast 22 juni 2016 van 9.30 uur tot 17.15 uur in uw agenda. In april volgt informatie over o.a. inschrijven en thema’s voor de workshops. Deze informatie kunt u te zijner tijd vinden op de website van Innovatie Agro & Natuur.
U kunt ook in een mail naar Hans Hillebrand aangeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden.

***

Greennest Experience & Hotel

GreenNest exterieur KL HH

Greennest experience & Hotel

De uitwerking van het idee om aan de A9 bij Amsterdam naast de IKEA een Greennest Experience en Hotel te bouwen, vordert gestaag. Kern van het idee is een groene wereld, een soort permanente keukenhof, die een ongekend interessante beleving vormt voor bezoekers. Tegelijkertijd zorgt deze groene wereld er voor dat er een hotel ontstaat met een uitstraling alsof je in het paradijs vertoeft. Het bijgevoegde plaatje geeft goed de sfeer weer, maar is inmiddels al weer vervangen door een nog spectaculairder idee, dat helaas nog niet getoond kan worden. Verschillende partijen hebben inmiddels hun interesse laten blijken of werken mee aan de verdere ontwikkeling. Qua ontwerp is Concrete ingeschakeld, een wereldwijd vermaard bureau als het gaat om het creëren van innovatieve hotels en restaurants. Greennest wordt uitgevoerd in samenwerking met SIGN, onze zusterorganisatie, die zich richt op grensverleggende vernieuwingen in de (glas)tuinbouw.

Tegelijkertijd met de ontwikkeling van het Greennest Experience & Hotel zijn we ook bezig met een tijdelijke invulling van het terrein. Daarbij wordt onder andere gedacht aan de toepassing van lichtgevende bomen, die later mogelijk een plek krijgen in het hotel of in de wijk. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hans Hillebrand, telefoonnummer 06 31 93 28 84.

lichtgevende bomen 1 HH
 
lichtgevende bomen2 HH
***

Lessen uit de Green Deals Natuur & Gastvrijheid gebundeld

Een flink aantal ondernemers, ambtenaren en vertegenwoordigers van andere partijen werkten de afgelopen drie jaar met veel energie aan Green Deal-projecten Natuur & Gastvrijheid. STIRR begeleidde deze projecten, heeft ze gemonitord en aan het einde geëvalueerd. STIRR heeft de belangrijkste leerervaringen uit de Green Deals bijeengebracht in een boekje en een folder. Beide verschijnen medio april.

Cartoon GD-boekje Deal-GD RB

Uit de evaluatie door STIRR blijkt dat de Green Deal aanpak tot resultaten leidt. Ondernemers slagen er in om meer ontwikkelruimte te krijgen en de omgevingskwaliteit te verhogen. Overheden en andere betrokken partijen lukt het om hun groene en/of economische ambities te behalen door inzet van ondernemers. Bovendien is de snelheid in het proces in de meeste gevallen toegenomen.

De Green Deal aanpak, of een vergelijkbare convenant aanpak, verdient dan ook navolging. Maar wat komt er bij zo’n aanpak kijken? Daarover staan in het boekje en in de folder een aantal concrete tips. De tips zijn gericht op diverse partijen, zoals ondernemers, sectorvertegenwoordigers, bestuurders, ambtenaren en terreinbeheerders.

De folder en het boekje kunt u binnenkort downloaden op de website van STIRR.

***

Naar Nationale Parken van Wereldklasse

Op 17 maart j.l. vond in Den Haag het Festival Nationale Parken plaats. Het festival vormde de aftrap voor het programma ‘Nationale Parken van Wereldklasse’. Dit is een programma van het ministerie van Economische Zaken, de provincies, terreinbeheerders, groene partners, en andere partijen, waaronder het toeristisch-recreatief bedrijfsleven. Zij hebben de gezamenlijke ambitie om voor Nationale Parken van Wereldklasse een sterk merk te ontwikkelen. Tijdens het festival werden de deelnemers, meer dan 300 in getal, geïnspireerd om mee te denken over en samen te werken aan de vraag wat Nationale Parken van Wereldklasse zijn.

D160317VK1152 festival1

Martijn van Dam, staatssecretaris van EZ, opent het Festival

Martijn van Dam, staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, opende de bijeenkomst. In zijn speech kondigde hij een publieksverkiezing aan om het mooiste natuurgebied van Nederland te bepalen. “We gaan Nederland vragen: wat is ons mooiste, uniekste, meest bijzondere stuk natuur? Waar kun je onze geschiedenis het best lezen én beleven? Welk gebied kan de waardering van de natuur in heel Nederland op een hoger plan tillen en publiek uit de hele wereld trekken? Kortom, welke gebied verdient het stempel Nationaal Park van Wereldklasse?” In april start de inschrijving voor de verkiezing. Elk gebied in Nederland, Nationaal Park of nog niet, kan mee doen. “Dus ga samen zitten. Maak plannen. Schrijf een bidbook!”, aldus de staatssecretaris. Een jury onder leiding van professor Pieter van Vollenhoven maakt een shortlist van de inzendingen. Na de zomer mag het publiek zijn stem uitbrengen. De drie natuurgebieden met de meeste stemmen worden de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur.

NP-kinderen1 RB

Prinses Laurentien van Oranje in dialoog met de Raad van Kinderen

Naast de bijdrage van de staatssecretaris was er op het festival een dialoog met de Raad van Kinderen (o.l.v. prinses Laurentien van Oranje), een presentatie van professor Allison Druin (National Park Service USA) over ‘digital storytelling‘ en een reflectie hierop van Ignace Schops, president van de Europarc Foundation. Ook was er een diversiteit aan inspirerende workshops.

Meer informatie vindt u op de website Naar Parken van Wereldklasse.

D160317VK1635 Festival NP 5
 
D160317VK1998 festival NP4
D160317VK2030 np7
 
D160317VK1961 NP6

Bron foto's: website Naar Parken van Wereldklasse

***

Pilot Fonds verblijfsrecreatie Zeeuws-Vlaanderen

Er zijn in Nederland flink wat parken voor verblijfsrecreatie die toe zijn aan een kwaliteitsimpuls om weer te voldoen aan de wensen van de gast van tegenwoordig. Dat brengt grote investeringen met zich mee en die zijn vaak lastig op te brengen. In Zeeland wordt geprobeerd daar wat aan te doen via een te ontwikkelen ‘Fonds verblijfsrecreatie’. Daarmee wordt een pilot opgestart in West Zeeuws-Vlaanderen. Het idee hierachter is dat stakende ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen, gekoppeld kunnen worden aan bedrijven die willen uitbreiden/innoveren. Via het fonds kan de ‘staker’ later afrekenen met de fiscus zodat het aantrekkelijk wordt de verkoop via het fonds te organiseren. De ‘uitbreider’ kan de middelen uit het fonds gebruiken om een kwaliteitsslag te realiseren op het (verouderde) over te nemen bedrijf, zodat dat weer helemaal up to date wordt.

stacaravan in de lucht
 
Grenspaal Z-Vlaanderen

Op dit moment werkt men het mechanisme uit, inclusief fiscale details. Als deze fase klaar is, komt de verdere vormgeving van het fonds aan bod, inclusief de vraag welke partijen daar welke rol bij spelen. Streven is een fonds dat Zeeland-dekkend kan werken. Betrokken partijen zijn Impuls Zeeland, gemeente Sluis, RECRON en enkele individuele ondernemers. Ook is er externe expertise aangetrokken op het gebied van vastgoed en fiscaliteit (o.a. Next Vastgoed) en makelaardij. Groenfonds en provincie Zeeland zijn ook betrokken.

Meer informatie: Wies Buysrogge, senior projectmanager vrijetijdseconomie, Impuls Zeeland, telefoonnummer 06 1358 7344.

***

RBT reikt Toerisme Award Rivierenland uit

Uit de vrijetijdsmonitor 2014 blijkt dat toerisme en recreatie in de 10 gemeenten binnen Rivierenland goed is voor €150 miljoen aan bestedingen en 1.911 FTE. Om dit ook in de toekomst op peil te houden, dan wel te vergroten, is er behoefte aan hoogwaardige all-weather attracties waarbij nadrukkelijk een rol is weggelegd voor ondernemers. Om ondernemers te triggeren is de Toerisme Award Rivierenland ingesteld.

hollandevenementengroep wint toerisme award2016

Holland Evenementen Groep ontvangt de award. Bron foto: © RBT Rivierenland

Dit jaar is deze prijs uitgereikt aan Patrick Janssen (links op de foto), directeur-eigenaar van de Holland Evenementen Groep, die een veelheid aan programma’s en activiteiten weet aan te bieden op één locatie in Zoelen (gemeente Buren). Janssen verdient volgens de jury waardering voor zijn ondernemerschap. Want zo wordt gesteld: "De Holland Evenementen Groep zorgt met de ontwikkeling van deze bijzondere attractie voor versterking van het toeristische aanbod en het aantrekken van meer bezoekers naar onze regio."

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Marien Borgstein, telefoonnumer 06 51 56 37 43.

Bloesem15-0794
 
Bloesem15-4019
Bloesem15-4307
 
Struinen cover1

Bron foto's: @ RBT Rivierenland

***
dutch-springtime-2006-2-1398625-1279x1923
 
bloomin-trees-4-1355145
***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers en wordt via projecten mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. STIRR is strategisch partner van Innovatie Agro & Natuur (voorheen InnovatieNetwerk).

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

***
1px