i 20101213 165553 001
 

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 49, april 2019

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

▪ Zonnepanelen op recreatiewater bieden perspectief
▪ Inspiratiereis Alpine Pearls in Journal Tourism Futures
▪ Dynamisch Platteland
▪ Toeristisch-recreatief Ambitieprogramma Munnikenland
Zonnepanelen op recreatiewater bieden perspectief
Inspiratiereis Alpine Pearls in Journal Tourism Futures
Dynamisch Platteland
Toeristisch-recreatief Ambitieprogramma Munnikenland
***

Zonnepanelen op recreatiewater bieden perspectief

Drijvende zonneparken zijn een nieuwe trend. Naast zonnepanelen op daken en op velden worden de eerste zonneparken op zandwinlocaties en gietwaterbassins gerealiseerd. Dit is welkom, want er zijn nog heel veel zonnepanelen nodig om Nederland te verduurzamen. Tot nu toe zijn er geen projecten gerealiseerd op recreatiewater. Een verkenning in opdracht van STIRR en Leasurelands laat zien dat daar wel kansen liggen.

Grote zonneparken op landbouwgrond stuiten op steeds meer verzet. De toepassing van zonne-energie op water vormt hiervoor een alternatief. Als slechts 4% van het binnenwater in Nederland wordt benut, dan kan voldoende elektriciteit worden geproduceerd voor meer dan 1 miljoen huishoudens. Uiteraard moet er wel rekening worden gehouden met de functies en gebruikers van het hbinnenwater.

Schermafdruk 2019-04-11 14.24.17
Schermafdruk 2019-04-11 14.29.11

Bij de totstandkoming van een zonneveld op water eisen verzekeraars beveiliging. Vandalisme, diefstal en ongelukken bij het zonneveld dienen voorkomen te worden en daar is nog weinig ervaring mee. Er is ook weinig ervaring met drijvende beplanting en met ecologische structuren onder een zonneveld. Tenslotte dient detailontwerp en de kleurstelling van drijvers nader te worden onderzocht.
Een eerste kans ontstaat voor zonnevelden van circa 2,5 hectare, waarbij meedraaiende zonnevelden positiever uitkomen dan statische velden. Het is denkbaar dat binnenkort marktpartijen kunnen worden gevonden die een dergelijk project willen realiseren, waarbij de terreineigenaar niet zelf investeert maar een kleine vergoeding of de groenestroomcertificaten ontvangt, en na verloop van tijd het zonneveld overneemt.

Schermafdruk 2019-04-11 14.25.35
Wing

Het onderzoek is uitgevoerd door BlueTerra Energy Experts, Wing en Verheijden Concepten in opdracht van STIRR en Leasurelands.

***

Inspiratiereis Alpine Pearls in Journal Tourism Futures

In onze vorige nieuwsbrief hebben we al verslag gedaan van de succesvolle inspiratiereis naar de Alpine Pearls, die STIRR in juni 2018 organiseerde. Zie hier voor het verslag.

Onlangs is in het Journal of Tourism Futures een artikel verschenen met de belangrijkste lessen die uit deze reis getrokken kunnen worden. Het artikel is getiteld: "How to improve innovation in sustainable tourism? Five lessons learned from the Austrian Alps". Via deze link kunt u het artikel downloaden.

IBXN3544
overview skilift
***

Dynamisch Platteland

Op 16 april jongstleden organiseerde STIRR samen met het ministerie van LNV en de partners in Renaissance van het Platteland (a.s.r., BPG, FPG, HAS Hogeschool, Leisurelands, en ZLTO) de bijeenkomst “Dynamisach Platteland: Hoe we samen het verschil kunnen maken”.

Doel van de bijeenkomst was om open met elkaar in gesprek gaan om te zien hoe de uitdagingen waar het platteland voor staat in samenhang het hoofd geboden kunnen worden en in kansen worden omgezet. Zodat het platteland (nog) vitaler wordt. Deelnemers waren ondernemers, ngo’s, kennisinstellingen en de vier overheden (rijk, provincie, waterschap en gemeente).

IMG 2722a John spreekt

John Jorritsma spreekt de aanwezigen toe

Er was een breed gevoel van urgentie om actie te ondernemen. Het is weliswaar geen “vijf voor twaalf” in de meeste gebieden, maar als we niets doen is het snel (te) laat. Een ander gedeeld beeld was dat goed moet worden aangesloten op de energie die er op allerlei plekken is. En dat die energie gefnuikt wordt door de verkokering bij zowel bedrijven als overheden. Een duidelijk vraagpunt bleef hoe je kunt bevorderen dat al die lokale energie samen zorgt dat ook nationale maatschappelijke opgaven adequaat worden aangepast.

IMG 2731a erik droogh spreekt

Erik Droogh houdt zijn pitch

De bijeenkomst werd voorgezeten door John Jorritsma, voorzitter STIRR en in het dagelijks leven burgemeester van Eindhoven. Hij hield ons de spiegel voor van de regio Eindhoven, die zich na de sluiting van DAF en de talrijke ontslagen bij Philips heeft heruitgevonden en het concept Brainport heeft vormgegeven. En er waren pitches van Erik Droogh van Leisurelands, Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente en Richard Andringa van het waterschap Vechtstromen. Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmusuniversiteit, reflecteerde op de opbrengsten. Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Hillebrand, telefoonnummer: 06 - 31 93 28 84.

***

Toeristisch-recreatief Ambitieprogramma Munnikenland

In het westelijke deel van de Bommelerwaard ligt Munnikenland; een 600 ha groot gebied met riviernatuur. In het gebied staat het beroemdste kasteel van Nederland: Slot Loevestein. Dit maakt Munnikenland tot een bijzonder gebied, waar water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven zijn. De ambitie van partijen die in en om Munnikenland actief zijn, is om meer waarde, en zo mogelijk meer verdiencapaciteit, toe te voegen aan het gebied. Dat is een ambitie die aansluit bij de ambitie van STIRR. Reden voor STIRR om, samen met de Regio Rivierenland en de gemeente Zaltbommel, het opstellen van een ambitiedocument financieel te ondersteunen.

06370646 Loevestein

Slot Loevenstein

Er zijn, in overleg met de gebiedspartijen, acht projecten en acties benoemd die waarde toe kunnen voegen aan het bijzondere ensemble Loevestein/Munnikenland. Bij een aantal projecten ligt de nadruk op het versterken van de relatie tussen Slot Loevestein en de natuur (o.a. de entree van het gebied versterken, natuurspeeltuin ontwikkelen), bij andere projecten gaat het m.n. om het aanboren van nieuwe markten met het bestaande product (o.a. meer evenementen organiseren, arrangementen voor de riviercruisemarkt vormgeven).

Nu het ambitiedocument is opgesteld en is vastgesteld, is het aan de gebiedspartijen om de handen uit de mouwen te steken en samen verder te bouwen aan dit unieke gebied.
Het ambitiedocument (pdf) kan op de website van Regio Rivierenland worden gedownload.

Lees hier het volledige artikel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Berkers, telefoonnummer 06 -36 16 59 34.

***

Over de Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers uit de gastvrijheidssector.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt enkele keren per jaar uit.

***
 
 
Powered by Mad Mimi®A GoDaddy® company