Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 31, juni 2014 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: ▪ Succesvolle samenwerking Bungalowpark H

   
i 20101213 165553 001

Nieuwsbrief Recreatie & Ruimte - Nummer 31, juni 2014

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

Succesvolle samenwerking Bungalowpark Hoenderloo en Staatsbosbeheer
Ondernemersbijeenkomst Landgoed de Groene Kamer
Academische werkplaats: Groene Hart moet ruimte bieden aan ondernemers
Sustainable tourism vanuit een ander perspectief
Presentatie ‘Aan de slag met Gastvrijheidseconomie’, ook voor u interessant?
Wikipedia en Landschapsspel

***

Succesvolle samenwerking Bungalowpark Hoenderloo en Staatsbosbeheer

Recreatieondernemer Danny Paerl van Bungalowpark Hoenderloo heeft als doel om zijn gasten de beste Veluwebeleving te bieden. Daartoe heeft hij samenwerking gezocht met ‘buurman’ Staatsbosbeheer. Sinds mei 2014 kunnen gasten van het bungalowpark, maar ook andere bezoekers, terecht bij het informatiepunt Veluwe Midden, op het bungalowpark, waar zij ook meteen unieke excursies van Staatsbosbeheer kunnen boeken.

Veluweposter
 
Zomerposter

"Mensen komen naar ons bungalowpark voor de natuurlijke omgeving. Het is voor ons daarom logisch om verder te kijken dan alleen ons eigen recreatieterrein", aldus Paerl. Hij is de website hetbestevandeveluwe.nl gestart om bezoekers te informeren over activiteiten in de (natuurlijke) omgeving.

Waarom de samenwerking zo succesvol is leest u in het hele artikel.

Lees verder...

***

Ondernemersbijeenkomst Landgoed De Groene Kamer

Groenekamer kl2

Wanneer je als ondernemer bezig bent om plannen te maken voor je bedrijf, helpt het als anderen eens met een frisse blik meedenken. STIRR organiseert intervisiebijeenkomsten voor ondernemers waarin dit gebeurt.

Onlangs stond Landgoed De Groene Kamer centraal in zo’n ondernemersbijeenkomst. Landgoed de Groene Kamer is een te ontwikkelen locatie van ruim 30 hectare aan de zuid-west kant van Tilburg. Hier moet kwalitatief hoogwaardige leisure komen met groen-gerelateerde producten en diensten. Het Landgoed zorgt daarmee voor een unieke verbinding tussen stad en land. Om dit voor elkaar te krijgen is enthousiasme en medewerking van heel wat partijen nodig, zoals de provincie, de gemeente, investeerders en omwonenden.

Geen gemakkelijk opgave al met al. Gerard Berkelmans, initiatiefnemer van Landgoed De Groene Kamer, is al aardig op weg, maar wilde over het vervolgproces graag sparren met anderen. De deelnemers aan de sessie (collega-ondernemers, de provincie Brabant en STIRR) hebben hem een flink aantal tips gegeven die hopelijk de realisatie van het plan zullen bespoedigen. Naast allerlei specifieke tips toegesneden op Landgoed De Groene Kamer, is er ook een meer algemene tip naar voren gekomen: organiseer vooral zichtbaarheid en positieve reuring rondom je project.

Neem voor meer informatie contact op met Marien Borgstein of bel naar 06-51563743.

***

Academische werkplaats: Groene Hart moet ruimte bieden aan ondernemers

Afbeelding2 GH
P6206662

Goede discussie tijdens de Academische Werkplaats

In Alphen aan den Rijn kwamen op 20 juni zo’n 30 mensen bijeen voor de 11e academische werkplaatsbijeenkomst. Het Groene Hart stond deze keer in de schijnwerpers. Het gebied staat voor de opgave om economische bedrijvigheid te stimuleren en tegelijkertijd het karakteristieke kleinschalige open landschap te behouden. In de praktijk blijkt dit moeilijker dan gedacht, terwijl urgenties steeds nijpender worden. De gastvrijheidssector biedt mogelijk kansen om duurzame groei en groen te realiseren. Het is dan wel nodig om gezamenlijk aan de slag te gaan en ruimte te bieden voor ondernemerschap. Green Deals kunnen hier mogelijk bij helpen, maar ook het opstarten van coöperaties of tijdelijk gebruik van braakliggende gronden bieden kansen om ondernemerschap te stimuleren.

“Begin vooral bij de ondernemers, zoek waar de energie zit en faciliteer hen”, is één van de aanbevelingen van Hans Mommaas en anderen aan de overheden. Een andere aanbeveling luidt: durf als overheden ook eens met iets te stoppen. De bijeenkomst zette de deelnemers aan het denken over de vraag waar het Groene Hart strategisch gezien nu eigenlijk heen wil. Een mooie vraag om de komende tijd de tanden in te zetten.

Het verslag van de bijeenkomst is te vinden op de website.

De volgende academische werkplaats gaat over PARK21 in de Haarlemmermeer en vindt plaats op 12 september 2014. U kunt zich nu al aanmelden bij m.a.m.nieuwenhuijsen@innonet.agro.nl.

Afbeelding1 GH
***

Sustainable tourism vanuit een ander perspectief

Foto 377Padmini

Padmini Kruitwagen is communicatiemanager van Maand van de Geschiedenis, een landelijk netwerkproject van het Nederlands Openluchtmuseum. Daarnaast heeft Padmini een achtergrond in culturele antropologie. Ze weet als geen ander hoe verhalen van het landschap harten en hoofden van toeristen, ondernemers, gebiedsontwikkelaars en andere betrokkenen kunnen veroveren.

Padmini bezocht de driedaagse conferentie Touravel 2014 die van 5-7 juni 2014 plaatsvond in Istanbul. Wat haar opviel was dat Thailand ver gevorderd is op het gebied van sustainable tourism en gebiedsontwikkeling. De Thaise insteek is anders dan bij de Nederlandse Beeldverhalen. Daardoor is het voor hen ook makkelijker om het verhaal van het landschap te vertellen en te vertalen naar de toeristen. Padmini vertelt over vertelt haar bevindingen aan STIRR.

Lees verder...

rijstveld thailand

Rijstveld in Thailand

 
cultuur-thailand 2 dames

Twee Thaise vrouwen

***

Presentatie ‘Aan de slag met Gastvrijheidseconomie’, ook voor u interessant?

ScreenHunter 01 Jun. 20 12.14

Beeld uit de presentatie 'Aan de slag met Gastvrijheidseconomie' copyright: Ad Kolkman/ComicHouse.nl

Recreatieschap Midden-Nederland organiseerde 12 juni jl. een recreatie-introdag voor (aanstaande) dagelijks- en algemeen bestuursleden van de recreatieschappen binnen het werkgebied van het Recreatieschap. Doel van de introdag was om de genodigden op de hoogte te brengen van ontwikkelingen in de sector en te informeren over de actuele stand van zaken binnen het Recreatieschap. Het Recreatieschap had STIRR gevraagd een presentatie te geven met als titel ‘Aan de slag met de Gastvrijheidseconomie; waarde-creatie gaat niet van zelf’. Deze presentatie gaat dieper in op het belang van de vrijetijdseconomie en de mogelijkheid deze als motor bij duurzame gebiedsontwikkeling in te zetten. Om die motor binnen gebiedsontwikkeling te kunnen laten draaien zijn 2 mogelijke aanpakken nader toegelicht: Regionale Beeldverhalen en Green Deals. Na de presentatie is gediscussieerd over de vraag ‘kunt u iets met de gepresenteerde aanpakken wanneer u werkt aan gebiedsontwikkeling?’

ScreenHunter 02 Jun. 20 12.15

Beeld uit de presentatie 'Aan de slag met Gastvrijheidseconomie' copyright: Ad Kolkman/ComicHouse.nl

De presentatie rondom Regionale Beeldverhalen en Green Deals kan ook in andere gebieden en voor andere partijen gehouden worden. Mocht u hier in geïnteresseerd zijn of aanpalende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marien Borgstein of bellen naar 06-51563743.

***

Wikipedia en Landschapsspel

In het kader van de Academische Werkplaatsen Natuur & Gastvrijheid is een wiki ontwikkeld. Deze wordt gevuld met uw bijdragen, maar wel via een redactionele sluis. Als u een document wilt aanbieden, mail dan naar info@recreatieenruimte.nl.
In de wiki vindt u onder andere informatie over fasering, organisatiemodellen, verdienmodellen, de kwaliteit van de ontmoeting, marketing en dynamische monitoring.

Onlangs is een instrument toegevoegd om de kwaliteit van de ontmoeting te vergroten: het Landschapsspel. Dit spel is ontwikkeld om gezamenlijk in een regio nieuwe opgaven te formuleren voor initiatieven, plannen en projecten. Input voor het spel zijn trends en opgaven zoals die door een voorbereidingsgroep zijn geïdentificeerd. Maar de groep die het spel speelt, kiest uiteindelijk zelf wat zij relevant vindt en wat niet. Vervolgens wordt het ambitieniveau voor het gebied bepaald en worden de randvoorwaarden inzichtelijk gemaakt. De laatste stap is het formuleren van een integrale opgave voor het initiatief, plan of project.

landschapsspel afbeelding

Bestuurders uit het MRA-gebied (Metropoolregio Amsterdam) zijn eind 2013 met het spel aan de slag geweest en hebben geconstateerd dat het een mooi instrument is om dilemma’s en kansen zichtbaar en bespreekbaar te maken. Klik op Landschapsspel voor meer informatie.

***
100 1696
 
100 1767
***

Deze nieuwsbrief informeert u over de activiteiten van STIRR. We maken onze kennis en ervaring niet alleen toegankelijk voor derden via deze nieuwsbrief, maar ook via onze website www.stirr.nl, boekjes en bijeenkomsten.

STIRR is een initiatief van ondernemers en wordt via projecten mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. STIRR is partner van InnovatieNetwerk.

Meer informatie vindt u op onze website.

De nieuwsbrief van Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) komt vijf à zes keer per jaar uit.

***
1px