ŠAJĀ ZIŅU IZLAIDUMĀ LASIET: ▪ Kampaņa bibliotēku atbalstam Eiropas Parlamentā noslēgusies▪ Arvien jaunākas tehnoloģijas bibliotēkās▪ 3td apmācību s

   
3td baneris zinu pastam 2

ŠAJĀ ZIŅU IZLAIDUMĀ LASIET:

Kampaņa bibliotēku atbalstam Eiropas Parlamentā noslēgusies
Arvien jaunākas tehnoloģijas bibliotēkās
3td apmācību sezonas starts - 4.februāris
Cik ilgi var nezināt jeb kā datorprasmes apgūst Ventspilī
Notikumi. Ko ieplānot? - E-prasmju nedēļa 2014. | Gada monēta 2013 un Monētu dienas bibliotēkās. | Latvijas pieredzi apgūs kolēģi no 3 valstīm
Kādus ar tehnoloģiju izmantošanu saistītus pakalpojumus piedāvā bibliotēkas citās zemēs?
Bibliotēku ietekmes dati brīvpieejā
Ukrainas bibliotēkas nemieru periodā
Vai tu to jau zināji?
Bibliotēkas un 3td sociālajos tīklos
Konkurss bibliotekāra kafijas pauzei

***

KAMPAŅA BIBLIOTĒKU ATBALSTAM EIROPAS PARLAMENTĀ NOSLĒGUSIES

Trīs Latvijas deputāti Eiropas Parlamentā parakstījuši Deklarāciju par publisko bibliotēku ietekmi

Kā ziņo Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku programmas pārstāvji Briselē, deklarāciju par publisko bibliotēku ietekmi parakstīja 214 deputāti jeb 28% ES valstu vēlēto delegātu. Ar saviem parakstiem viņi ir apliecinājuši, ka publisko bibliotēku pakalpojumi ir aktuāli, ieskaitot digitālās prasmes, sociālo iekļaušanu, mūžizglītību un piekļuvi darba tirgum.

214 deputātu skaitliskais atbalsts deklarācijai ir nozīmīgs sasniegums. Salīdzinot ar citām EP Prezidentam iesniegtajām deklarācijām, tik lielu parakstu daudzumu izdodas savākt tikai atsevišķos gadījumos. Tagad mums ir nopietns pamats aicināt ES dalībvalstis pievērst uzmanību publisko bibliotēku lomai "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanā, kā arī rosināt izstrādāt jaunus politiskos dokumentus.

Protams, ir žēl, ka no Latvijas 9 deputātiem tikai 3 atrada iespēju parakstīt deklarāciju. Paldies Inesei Vaiderei, Alfrēdam Rubikam un Krišjānim Kariņam!
Iespējams, ka valdības atkāpšanās un jaunas valdības veidošanas sarunas bija par iemeslu tam, ka daļa pārējo deputātu to neizdarīja. Bet tas lai paliek katra deputāta paša ziņā!

Savukārt 3td vēlreiz saka paldies visiem Latvijas bibliotekāriem par atsaucību, parakstot aicinājumu deputātiem un parādot savu ieinteresētību mūsu publisko bibliotēku attīstībā!

***

ARVIEN JAUNĀKAS TEHNOLOĢIJAS BIBLIOTĒKĀS

"Zaudēt mēs neko nevaram, tikai iegūt – jaunas zināšanas, iespējas un lietotājus!"

Kuldiga apgust plansetes

"Ar entuziasmu un azartu apgūstam jaunās tehnoloģijas."

Attēls pārpublicēts no Kuldīgas bibliotēkas Twitter konta (16.01.2014).

Uz "Trešā tēva dēla" jautājumiem atbild Sanita Tilgale, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktora vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām

Kā radās iespēja iegādāties planšetdatorus un e-grāmatu lasītājus? - Bibliotēka piedalījās projektu konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai aktivitātē, kas veicina infrastruktūras izveidi pakalpojumu pieejamībai vietējiem iedzīvotājiem. Tā radās iespēja iegādāties piecus elektronisko grāmatu lasītājus un 28 licences e-grāmatām 160 eksemplāros, kā arī 15 planšetdatorus.

Ko sapratāt apmācībās, pašas iepazīstot, kā planšetdators strādā un ko ar to var izdarīt? - Viens no mūsu galvenajiem secinājumiem ir tas, ka planšetdators ir ērti lietojams, kompakts un to visur var paņemt līdzi. Šobrīd pati noderīgākā šķita iespēja izmēģināt, kā tas darbojas un saprast, vai tas ir nepieciešams mūsu ikdienā. Tā bija arī lieliska iespēja pārvarēt nedrošību un bailes no nezināmā. Tā kā bibliotēka ir iegādājusies gan e-lasītājus, gan planšetdatorus, tad arī tos varējām savstarpēji salīdzināt un diskutēt par to, kas būtu noderīgāks.

Kā tos izmantosiet darbā ar lietotājiem? - Viena problēma, kuru risināsim, izmantojot planšetdatorus, ir datortehnikas vienību trūkums, lai sekmīgi apmācītu un konsultētu lietotājus. Tāpat projekta realizācija palīdzēs risināt sociāla rakstura problēmas - bibliotēkas apmeklē bērni no dažādām ģimenēm, un ne katrā ir iespēja iegādāties jaunākās paaudzes tehnoloģiskās ierīces, tāpēc bibliotēka ir kā starpniece, lai palīdzētu arī šādiem bērniem tās apgūt un justies līdzvērtīgiem ar citiem vienaudžiem. Pirmās konsultācijas informācijas meklēšanā, izmantojot planšetdatorus, jau notika 17. janvārī, kad bibliotēkā rīkojām bibliotekāro stundu vidusskolēniem.

Kādi būs bibliotēkas un lietotāju galvenie ieguvumi? - Lietotāji, kas plāno iegādāties elektronisko grāmatu lasītājus vai planšetdatorus, atnākot uz bibliotēku, varēs tos izmēģināt un saprast, kas esošajā situācijā ir vairāk noderīgs vai nepieciešams un saņemt arī konsultāciju no bibliotekāriem. Bibliotēkas pakalpojumi būs modernizēti, tādējādi būsim vienu soli tuvāk tehnoloģiju paaudzei.

Jūsu padoms citām bibliotēkām, uzsākot darbu ar planšetdatoriem? - Uz šo jautājumu varēsim atbildēt tad, kad būsim jau kādu laiku darbojušies ar jaunajām tehnoloģijām un sapratīsim, kādas ir problēmas un to iespējamie risinājumi. Bet viennozīmīgi, zaudēt mēs neko nevaram, tikai iegūt – jaunas zināšanas, iespējas un lietotājus.

Ja vēlies sīkāk uzzināt par Kuldīgas pieredzi, sazinies ar Sanitu Tilgali e-pastā: sanita.tilgale@kuldiga.lv

***

3TD APMĀCĪBU SEZONAS STARTS - 4. FEBRUĀRIS

Ogres pilots epak dec 2013

Attēlā: Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu bibliotekāri pilotapmācībās par e-pakalpojumiem Ogres Centrālajā bibliotēkā 12.12.2013.

Par jaunāko e-pakalpojumu un dažādu valsts izveidoto e-iespēju jomā

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, iesaistot Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, Valsts ieņēmumu dienestu, Lauku atbalsts dienestu un Uzņēmumu reģistru, ir izstrādājis mācību semināru Latvijas publisko bibliotēku bibliotekāriem par elektronisko vidi un e-pakalpojumiem. Lasīt vairāk!

***

CIK ILGI VAR NEZINĀT JEB KĀ DATORPRASMES APGŪST VENTSPILĪ

"2014.gadā apmācību programma CIK ILGI VAR NEZINĀT? piedzīvojusi īstu bumu"

Ventspils senioru macibas Gints

Attēlā: Senioru apmācības Ventspils bibliotēkas Reģionālajā Mācību centrā. Foto no bibliotēkas arhīva.

Uz "Trešā tēva dēla" jautājumiem atbild Gints Gredzens, Ventspils bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītājs

Vai, tavuprāt, joprojām sabiedrībā ir aktuāls jautājums par datorprasmju apmācībām bez priekšzināšanām? Kā tu to skaidro? - Datorprasmju apguve cilvēkiem, kuri to nav darījuši skolas solā, ir aktuāla. Kā rāda Ventspils bibliotēkas pieredze, šai interesei ir tendence pieaugt. Iemesli – datortehnika kļūst lētāka, pieejamāka dažādiem sabiedrības slāņiem. Dažos gadījumos pat bezmaksas (piem., bibliotēkās). Turklāt ar katru brīdi vairāk dažādu pakalpojumu un iespēju piedāvā internets.

Kāda ir jūsu mācību centra statistika par 2013.gada apmācībām? Kādas ir tendences, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem? - Iepriekšējos gados mācību centrs sniedza konsultācijas interesentiem individuāli. Statistika pieaugoša:

2009.gadā - 330 reizes,

2010.g. - 660 reizes,

2011.g. - 760 reizes,

2012.g. - 800 reizes (apmācāmo skaits - ap 220).

Kopš 2013.gada komplektējam apmācāmo grupas gan latviešu, gan krievu valodās. Gada laikā trīs apmācību ciklos kopējais beidzēju skaits ir 186 cilvēki. Daļa apmācāmo vēlējās kursos piedalīties atkārtoti, lai nostiprinātu apgūtās zināšanas. Tas netiek liegts un rezultāti ir patiesi labi. Nu piemēram, 100% apmācāmo tiek pie savām e-adresēm un prot savus e-pastus izmantot - ne tikai vēstuli uzrakstīt, bet arī pielikumu vēstulei pievienot, un, šādu pielikumu saņemot, to atvērt, saglabāt, pārsūtīt vai izdrukāt.

Vai plānojat programmu „Cik ilgi var nezināt?” piedāvāt arī šogad? - 2014.gadā apmācību programma „Cik ilgi var nezināt?” piedzīvojusi īstu bumu, jo uz nākamo (nu jau ceturto) apmācību ciklu pieteikušies 147 interesenti. Bet līdz mācību sākumam vēl 2 nedēļas, kuru laikā interesentu skaits noteikti vēl pieaugs. Šogad 11.februārī mācības uzsāks 4 grupas latviešu valodā un 12.februārī mācības uzsāks 4 grupas krievu valodā.

Kā tu raksturotu šo sabiedrības grupu, kura sāk apgūt datoru no nulles? Kā viņi atnāk pie jums? - Viņi ir apņēmības pilni, ļoti dažāda vecuma, ar skaidru mērķi un motivāciju. Par pirmajām apmācībām informējām interesentus ar vietējā laikraksta starpniecību, Kurzemes TV, izvietojot infolapiņas bibliotēkās. Svarīgi ir arī tas, ka apmācības ir bezmaksas, un interesentiem netiek liegta iespēja nākt pašiem ar saviem portatīvajiem datoriem vai citām ierīcēm, kurās pieejams internets. Šobrīd par iespēju apgūt vai uzlabot esošās datorprasmes informē vietējais laikraksts VENTAS BALSS.

"Perfekti darbojas „no mutes mutē” modelis, kad kursus beigušie informē savus draugus, radus, paziņas, kaimiņus…"

Tavs padoms citiem kolēģiem darbā ar šo auditoriju? - Strādājot ar šo auditoriju, ir jābūt pacietībai, jābūt gatavam vienu un to pašu atkārtot vairākkārtīgi. Kardināli atšķiras grupas krievu un latviešu valodā, kas saistīts ar mentalitāti. Krievu grupās, ja kas neizdodas, tūlīt tieku saukts palīgā, bet latviešu „tantuks” klusiņām sēdēs un pārdzīvos, ka nespēj to vai citu lietu izdarīt. Tas nu ir pasniedzējam jāredz un jāiet palīgā, jāiedrošina un jāpaslavē.
Svarīgi respektēt apmācāmo vajadzības: piemēram, Skype ne visiem ir nepieciešams, bet kāds, varbūt, piedalās tikai tāpēc, ka viņam radi (bērni, mazbērni, paziņas) dzīvo ārzemēs un komunikācija ar Skype, protams, ir lētāka un ērtāka. Līdzīgi ir ar foto apstrādi un internetbankām.

"Viena diena nedēļā ir individuālo konsultāciju diena, kad katram iespēja atnākt un padarboties papildus, vai tieši ar kādu konkrētu jautājumu."

Arī procesi sabiedrībā (Zolitūde, valdības maiņa, naudas maiņa utml.), komunālo maksājumu rēķini, mazbērnu sekmes skolā un (kā katru gadu) pilnīgi aplamie laika apstākļi ir lietas, par kurām cilvēki nu pilnīgi noteikti grib parunāt. Tā arī darām. Un varbūt „parunāšana ar sev līdzīgajiem” kādam ir svarīgāka par datorzinībām.

"Šīs lietas jārespektē, tad cilvēki nāks atkal, un cita starpā sev noderīgu informāciju sameklēs arī internetā."

Kā veidota programma „Cik ilgi var nezināt?”? - Tajā definēti 10 punkti. Katra jautājuma apskatei paredzēta 1 nedēļa (2 nodarbības). Tas nosaka arī apmācību ilgumu - 10 nedēļas jeb ~ 2,5 mēneši. Nedēļā tiekamies divas reizes - otrdienās un ceturtdienās nāk interesenti latviešu valodā, trešdienās un piektdienās - mācāmies krievu valodā, pirmdienas - individuālo konsultāciju dienas. Tādējādi katrs interesents piedalās vismaz 30 stundu ilgā apmācību ciklā.
Uz vienu nodarbību nāk bibliotēkas speciālists, kurš informē par bibliotēkā pieejamajām datubāzēm, elektronisko katalogu, grāmatu rezervēšanas iespējām internetā utt.
Uz vienu nodarbību nāk Swedbank konsultantes, kuras stāsta par drošību, internetbanku iespējām un darbojas ar kursantiem internetbankas demo versijā.

Ja vēlies sīkāk uzzināt par Ventspils apmācību pieredzi, sazinies ar Gintu Gredzenu e-pastā: gints.gredzens@ventspils.lv

***
Dators un zemeslode

NOTIKUMI. KO IEPLĀNOT?

E-PRASMJU NEDĒĻA 2014

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2014. gadā no 24. līdz 30. martam rīko 5. E-prasmju nedēļu Latvijā, kuras galvenās tēmas ir e-prasmes nodarbinātībai un IKT karjerai, kā arī e-prasmes ikvienam. Lasīt vairāk!

Supola moneta 13

GADA MONĒTA 2013 UN MONĒTU DIENAS BIBLIOTĒKĀS

Pagājušajā gadā Latvijas Banka izkalusi 7 jaunas jubilejas un piemiņas monētas, tāpēc šogad turpināsim jau tradicionālās monētu dienas bibliotēkās. Laikā no 11. līdz 31.martam sadarbībā ar Lursoft notiks konkurss bibliotēku lietotājiem, kā arī balsošana par 2013.gada skaistāko monētu, kuras ietvaros noteiksim arī bibliotēku nomināciju. Vairāk informācijas - marta sākumā.

LATVIJAS PIEREDZI APGŪS KOLĒĢI NO 3 VALSTĪM

Šī gada maija otrajā pusē Latviju apmeklēs trīs BMGF Globālo bibliotēku programmas jauno dalībvalstu - Turcijas, Jamaikas un Grieķijas - pārstāvji, lai iepazītos ar mūsu pieredzi bibliotēkas interešu pārstāvniecības apmācību programmas sagatavošanā un īstenošanā.

***
eiflweb

KĀDUS AR TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANU SAISTĪTUS PAKALPOJUMUS PIEDĀVĀ BIBLIOTĒKAS CITĀS ZEMĒS?

Janvārī kļuvis zināms, kuriem sešiem projektiem piešķirtas EIFL-PLIP balvas par radošu informācijas tehnoloģiju izmantošanu bibliotēkās.

Izrādās, kāda Rumānijas ciemata (3 000 iedzīvotāju) bibliotēkā radoša pieeja IKT izmantošanai palīdzēja grupai bibliotēkas apmeklētāju atgūt labu fizisko formu!

Tas notika bibliotēkas projekta "Be Fit Not Fat" (tulk. - esi formā, nevis resns) ietvaros:
1. Tika organizētas vingrošanas nodarbības, izmantojot Wii Fit Plus konsoli.
2. Grupas dalībnieki izveidoja Facebook lapu, kurā sazinājās un uzmundrināja viens otru, kā arī blogu, kurā dalījās ar individuālo pieredzi.
3. Grupa izmantoja Skype, lai konsultētos ar uztura speciālistiem galvaspilsētā.

Par šo un citiem apbalvotajiem projektiem lasiet vairāk EIFL mājas lapā.

***

BIBLIOTĒKU IETEKMES DATI BRĪVPIEEJĀ

BMGF Globālo bibliotēku programmas dalībvalstu raksti par ietekmes novērtēšanu tagad brīvpieejā

2011.gadā Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku programma uzsāka sadarbību ar Emerald grupas izdevniecību. Šīs sadarbības rezultātā tika izdots Emerald žurnāla Performance Measurement and Metrics speciālizdevums, kurā publicēti Globālo bibliotēku programmas dalībvalstu ietekmes plānošanas un novērtēšanas aktivitāšu ietvaros veikto pētījumu rezultāti, tostarp arī Latvijas publisko bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva dēls” veikto pētījumu rezultāti. Lasīt vairāk.

***

UKRAINAS BIBLIOTĒKAS NEMIERU PERIODĀ

Ukrainas Bibliotēku asociācija (UBA) uzrunājusi visus savus biedrus, izplatot aicinājumu Ukrainas bibliotekāriem, kurā uzsver bibliotēku lomu un uzdevumus valstij sarežģītajā un grūtajā laikā:

"Dārgie kolēģi, asociācijas biedri un bibliotekāri, mēs aicinām jūs turpināt atbalstīt demokrātiskās vērtības, veicināt piekļuvi informācijai un nepadoties cenzūrai!
Mēs iedrošinām jūs pārskatīt un piemērot bibliotēku darba laikus tā, lai lietotāji var izmantot bibliotēku pēc iespējas piemērotākā laikā.
Mēs lūdzam jūs nodrošināt brīvu piekļuvi interneta resursiem, nozīmīgākajiem un aktuālākajiem mediju resursiem un kanāliem, kas pārraida ziņas un sniedz informāciju par politisko situāciju.
Mēs lūdzam jūs rūpēties, lai lietotājiem ir pieejami oficiālie valsts pārvaldes interneta resursi, un veicināt jūsu vietējās kopienas komunikāciju ar dažādu pārvaldes nozaru pārstāvjiem.
Nemieru un konfrontācijas periodā lūdzam jūs palikt politiski neitrālus savā darbā, saglabāt toleranci, atbalstīt cilvēcīgās vērtības un savās sirdīs saglabāt mīlestību pret Ukrainu!" *
_________
* Tulkots fragments. Pilns teksts ukraiņu valodā šajā saitē.

***
Questionmark

VAI TU TO JAU ZINI?

Daži labi padomi tiem, kas izmanto Twitter

Kas ir TwitLonger?
Kādos gadījumos liek punktu pirms @, norādot tvītotāja vārdu?
RT nozīmē 'pārtvītot' jeb dalīties ar ierakstu. Bet ko nozīmē MRT un MT?

Uzzini šajā video pamācībā YouTube!

***
Biblioteka Baneris

BIBLIOTĒKAS UN 3TD SOCIĀLAJOS TĪKLOS:

Seko saitēm:
Publisko bibliotēku balsis Twittter

3td Facebook
3td Twitter
3td YouTube
3td Flickr

***

KONKURSS BIBLIOTEKĀRA KAFIJAS PAUZEI

Ja esi Facebook lietotājs, apmeklē "Trešā tēva dēla" Facebook lapu un spied "patīk"! Ja to izdarīsi 7 dienu laikā pēc šī ziņu izlaiduma saņemšanas, varbūt tieši tev mēs uzdāvināsim jauno, ekskluzīvo 3td bloknotu*, kurā atrodami noderīgi dati par Latvijas publiskajām bibliotēkām salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, kā arī 3td 2014.gada plakāts ar kalendāru "Iespēju parole: bibliotēka". Lai veicas!
_________
* Izlozes kārtībā balvu saņems 5 konkursa dalībnieki.

***

Ziņu izlaidums nosūtīts Latvijas publiskajām bibliotēkām, izmantojot Kultūras kartē reģistrētās bibliotēku e-pasta adreses. E-pasta saņēmēji to var pārsūtīt kolēģiem, izmantojot funkciju "Forward" (skatīt e-pasta beigās).

Ziņu izlaidumu sagatavoja
Sandra Vīgante,
KISC sabiedrisko attiecību speciāliste
sandra.vigante@kis.gov.lv

1px